Допълнителна обява: Конкурс рекламни позиции за монтаж на дигитални РИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЯВА ЗА КОНКУРС: РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ДИГИТАЛНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ) В МЕТРОСТАНЦИИ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

О  Б  Я  В  А  

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪОБЩАВА, ЧЕ ОБЯВЕНИЯТ НА 14.03.2022 Г. ВЪВ В-К „24 ЧАСА” БР.61 ОТ 14.03.2022 Г. И НА ЕЛ.СТРАНИЦИ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД И СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:

„РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ДИГИТАЛНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ) В МЕТРОСТАНЦИИ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“,

С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД ПО ПРОТОКОЛ №6/05.04.2022 Г. СЕ ПРЕКРАТЯВА.

НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕСЛИ ДЕПОЗИТИ ЗА УЧАСТИЕ, СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ.

Обявата е публикувана на 15.04.2022 г.