Допълнителна обява: КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛОГО

Рекламно-информационни елементи в 8 бр. метростанции от Трета линия на Софийското метро

ОБЯВА

 

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ОБЯВЕНИЯТ НА 30.10.2020 Г. ВЪВ В-К „24 ЧАСА” БР.272 И НА ЕЛ. СТРАНИЦИ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД И СТОЛИЧНА ОБЩИНА  КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА  ОБЕКТ:

„СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ   ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 8 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Красно село, България, Медицински университет, НДК-2, Св. Патриарх Евтимий, Орлов мост, Театрална, Хаджи Димитър ) ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,

СЪС ЗАПОВЕД № РД12-353-19.11.2020 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД  СЕ ПРЕКРАТЯВА.

НА КАНДИДАТИТЕ, ЗАКУПИЛИ КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТАЦИИ, СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ.

       

___________________________________________________________________


Обявата е публикувана на 20.11.2020 г.