Инспекция на кмета на София на метродепо „Земляне” и участък от Линия 3

Инспекция на кмета на София на метродепо „Земляне” и участък от Линия 3

На 24.04.2019 г. започват единични изпитания на новите метровлакове, модел „Инспиро”, произведени от фирма „Сименс“, в част от трасето на Етап 1- в участъка „Депо Земляне- МС Красно село- МС Бул.България“. Във връзка с това кметът на София Йорданка Фандъкова и ръководителя на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" Галина Василева провериха напредъка на участъка, която включваше и посещение на зала за обучение на машинисти с действащ тренажор, произведен от „Сименс”, преминаване с пробен изпитателен влак от депо „Земляне” до МС „Красно село” и МС „Бул. България” и обратно.

В момента с финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” /Европейски фонд за регионално развитие/ и местно съфинансиране се изграждат два от четирите етапа на третата линия на метрото в София - „Бул. Владимир Вазов – бул.Евлоги и Христо Георгиеви – Орлов мост – НДК – ж.к.Красно село – ж.к.Овча купел”. Трасето е с дължина 12 км и има 12 метростанции, включени в ОПТТИ 2014-2020 г.

Проектът за Етап 1 от Линия 3 включва цялостно изграждане на участък с дължина 8 км и 8 метростанции - „Бул.Вл.Вазов - ЦГЧ- кв.Красно село“, метродепо и доставка на 20 метровлака от фирма „Сименс”. Започва да се строи през 2016 г. и трябва да приключи през есента на 2019 г. Стойността на Етап 1 е 398 млн.евро, в т.ч. 321 млн.евро от ЕФРР и 77 млн.евро  местно съфинансиране.

Етап 2 включва трасето „Кв. Красно село- ж.к. Овча Купел - ж.п. линия София–Перник в кв.Горна Баня“ с дължина 4 км и 4 метростанци. Стойността на Етап 2 е 101млн.евро, в т.ч. 67 млн.евро от ЕФРР и 34 млн.евро са местно съфинансиране.

Напредъкът на строителството на Етап 1 от проекта за Линия 3 е както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – 2 метростанции

 • МЕТРОСТАНЦИИ  14 и 12   -  Изпълнени  са  над 90 % строително-монтажни работи

МЕТРОДЕПО„ЗЕМЛЯНЕ

Метродепото е завършено.  Предстоящо е назначаването на Приемателна комисия и въвеждането на Депото в експлоатация.

Общото изпълнение е 100  %.

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 • Процент на напредък на изпълнение на влакове – 90 % .
 • Процент на напредък на изпълнение на системи – 80 %

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 2 – 3 метростанции

 • МЕТРОСТАНЦИИ 11, 10 и 9  - Изпълнени са  общо 85 %СМР

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 3 – 2 метростанции

 • МЕТРОСТАНЦИИ 8 и 6 – Изпълнени са  общо 79% СМР
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Тунелен участък, изпълняван с Тунелопробивна машина

Изпълнението на СМР за обособената позиция е 95 %. Конструктивно е изпълнен на 100%.

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА УЧАСТЪК ОТ КМ. 4+320.00 ДО КМ.  4+950.00 С ЕДНА МЕТРОСТАНЦИЯ

ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК и МЕТРОСТАНЦИЯ  5 -  Изпълнени са  общо  78  %.

Метроучастъкът от Етап II  с дължина 4 км и 4 метростанции започна да се строи през лятото на 2017 г. и трябва да приключи през първата половина на 2020 г. По трасето се изграждат четири  подземни метростанции /МС15, 16, 17 и 18/. Чрез подлезна връзка от крайната станция ще се  преминава под Околовръстното шосе, като тя има изходи към ж.к.Овча купел”, към кв.”Горна баня” и към предвидената по този проект съвместна ж.п.гара на линията София – Перник.

До месец април 2019 г са извършени  около 65% от строителните работи.

Обществените ползи от строителството на двата етапа на Линия 3 на метрото в София са:

 • Прогнозно перспективно натоварване с пътници на линията - около 130 хил.пътници на ден.
 • Интермодални връзки с основни входни артерии в града, с националната ж.п. мрежа в кв.”Горна Баня”, а чрез първата и втората линия на метрото прави връзка с аерогара София, Централна ж.п. гара и Автогара София.
 • Спестено време от пътувания – 35 хил.часа дневно.
 • Намаление на трафика по трасето до 25%.
 • Намаление на броя на автомобилите в движение – с 14 хил.автомобила дневно.
 • Намаление на изхвърляните вредни газове – с над 11 хил.тона  годишно и др.