ИНСПЕКЦИЯ НА "ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ – ЛИНИЯ 3“

ИНСПЕКЦИЯ НА "ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ – ЛИНИЯ 3“

На 11.07.2018 г. от 12:30 ч. кметът на София Йорданка Фандъкова и Ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Галина Василева направиха инспекция за напредъка на Проекта за разширение на метрото в София - Етап 1 от Линия 3, финансиран чрез оперативната програма и местно съфинансиране от Столична община.

Инспекцията се проведе на строителната площадка на новото метродепо „Земляне“ и на метростанцията на кръстовището на булевардите „България“ и „Акад. Иван Гешов“. В депото беше представен първият от 20-те влака, които ще обслужват Линия 3. Мотрисата е произведена от консорциума на Siemens и Newag,.тествана на полигон в град Вилденрат Германия и е сертифицирана от немската сертифицираща агенция ТЮФ. Следващият влак се очаква да пристигне в София до 16 юли, а третият – в на втори август, съобщи Фандъкова по време на инспецията.

В началото новите влакове ще се движат с машинист с ниво на автоматично управление GoA3. На по-късен етап,  със съответна софтуерна и хардуерна добавка, ще бъде възможно да се преоборудват за  изцяло автоматично движение без машинист - най-високо  ниво GoA4.

Нивото на автоматично управление  на влаковете включва автоматично потегляне, автоматично спиране с точност до 20 см, автоматично следене на скоростта и профила на пътя и поддържане на разрешената скорост.

Приетото съвременно високо ниво на автоматизация осигурява висока безопасност на движението. Оборудването на мотрисите е с асинхронни двигатели с рекуперация / възстановяване / на енергията при движение в спирачен режим или по инерция. Поради тези причини, както и заради олекотеното алуминиево купе се осигурява икономия на енергия с около 28%, плавност при тръгване и спиране, а заедно с климатизацията на вагоните и по-добър комфорт на пътниците.

Между пероните и влака по станциите ще има перонни врати с височина 1,56 м, които се отварят автоматично с отварянето на вратите на влака. Това повишава безопасността на движение и предпазва пътниците от падане на железния път.

В момента се изграждат два от четирите етапа на Линия 3 на метрото в София, включващи трасето: „Бул. „Владимир Вазов” – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” – Орлов мост – НДК – ж.к. „Красно село” – ж.к. „Овча купел”, с дължина 12 км и 12 метростанции.

Строителството на по-голямата част от Етап I (7 км и 7 метростанции) започвa през януари 2016 г., а от 2017 г. стартира изграждането и на  станцията на бул. „Владимир Вазов”, както и на Депото за метросъставите. За изпълнението на Етап І, чрез открити процедури по ЗОП, са сключени девет договора, от които шест договора за строително-монтажните работи с различни обединения от изпълнители, в т.ч. и депото за обслужване на метровлаковете, един за доставка на метросъстави и на системи за управление и два за инженер – консултантски услуги.

Изградени са по-голямата част от конструкциите на метростанциите, над 3 км от двупътния тунел  - от депото на ул.”Житница” до МС НДК на кръстовището на булевардите „Витоша” и ”Патриарх Евтимий”. Изпълненото, в т.ч. и през месец май строителство, е разплатено от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и Столична община. Обработват се актовете за месец юни, които трябва да се разплатят през месец юли. 

Физическото изпълнение към 10 юли 2018 г. възлиза на около 67%, като на участъците, където е преминала тунелопробивната машина, изпълнението надхвърля 70%. На отделни места е в начална фаза, през есента на настоящата година ще започне поетапно извършване на архитектурно-довършителните работи на метростанциите, изпълнението на релсовите пътища и монтажът на оборудването.

За сложните инженерно и хидро-геоложки условия по трасето през 2016 г. от немската фирма „Херенкнехт” е произведена подходяща тунелопробивна машина за работа в слаби силно оводнени почви. Транспортирана до София, от края на февруари 2017 г започва работа. Машината тежи 1400 тона и носи името „Витоша”. Дължината й е 86 метра, като изпълнява среднодневно между 15 и 20 метра готов тунел. В момента се намира в метростанцията на кръстовището на булевардите „Витоша” и „Патриарх Евтимий”. От 12 юли ще започне изграждането на следващия междустанционен участък между МС „НДК” и МС „Патриарх Евтимий”.

Строителството на новото метродепо "Земляне" започва през януари 2017 г. Изграждането му трябва за бъде завършено в края на настоящата година. До месец юли изпълнението му възлиза на около 75%.

Очакваното завършване на основната част от Етап 1 от Линия 3 е септември  2019 г. в т.ч. строителство, монтаж на оборудване, пусково – наладъчни работи и въвеждане в експлоатация.

 

Етап II е с дължина 4 км и 4 метростанции. Метроучастъкът започна да се изгражда през лятото на 2017 г. По трасето се строят четири подземни метростанции /МС15,16,17 и 18/. Чрез подлезна връзка, от крайната станция ще се преминава под Околовръстното шосе, като тя има изходи към ж.к. „Овча купел”, към кв. „Горна баня” и предвидената по този проект ж.п. гара на линията София – Перник.

Участъкът от Етап II следва да бъде завършен в началото на 2020 г.

Етап 3 и 4 са предвидени за изграждане след 2020г.

Прогнозното натоварване с пътници на участъците от линията – Етап 1 и Етап 2 на Линия 3, е около 130 хил. пътника на ден, като освен това тя прави интермодални връзки с основни входни артерии в града, с националната жп мрежа в кв. „Горна Баня”, а чрез първата и втората линия на метрото, прави връзка с аерогара София, Централна ж.п. гара и Автогара София. Другите основни обществени ползи от изграждането на Линия 3 са: спестено време от пътувания – 35 хил.часа дневно; намаление на трафика по трасето до 25%; намаление на броя на автомабилите в движение – 14 хил. автомобила дневно; допълнително намаление на изхвърляните вредни газове – над 11 хил. тона годишно.