Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТРИ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 7 /14,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

складово помещение № 10 /10,00 кв.м/                                                      3,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 8 /8,50 кв.м/                                                                             6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: книжарница

 

 1. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 1 /4,00 кв.м/                                                                          9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1Б /12,00 кв.м/                                                                      9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Опълченска”, ИВ

помещение № 6 /11,40 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Сердика”, ЗВ

открита площ /5,00 кв.м/ със                                                                      15,00 евро/кв.м

складово помещение /6,90 кв.м/                                                                  7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”

помещение № 1 /16,28 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г. М. Димитров” вест. 2

помещение № 4 /15,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 5 /10,75 кв.м                                                                         10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Мусагеница”

помещение № 2 /32,42 кв.м/                                                                        6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата  

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 /14,36 кв.м/                                                                     6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.4 /18,05 кв.м/                                                                     6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 13 /21,80 кв.м/                                                                      9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.3 /25,00 кв.м/                                                                     7,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 /30,70 кв.м/                                                                   7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „НДК”, подлез

помещение № 24.2 /16,00 кв.м/                                                                   9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 13 /16,90 кв.м/                                                                      11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 1 /13,30 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 3 /24,50 кв.м/                                                                        10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 /12,50 кв.м/                                                                        10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Бул. България”, подлез

помещение № 5.3 /9,30 кв.м/                                                                       12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 12.05.2021г., всеки работен ден до 26.05.2021г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 28.05.2021г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 28.05.2021г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20-45, 02/921-21-51.