Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТРИ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 1. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 7 /14,00 кв.м/                                                                        6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Константин величков”, ИВ

помещение № 1 /4,00 кв.м/                                                                           9,00 евро/кв.м           

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 6 /14,60 кв.м/                                                                        15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г.М. Димитров”, вест.2

помещение № 4 /15,00 кв.м                                                                         10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 /14,36 кв.м/                                                                     6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 4.1 /27,30 кв.м/                                                                     6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 4.2 /11,70 кв.м/                                                                     6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

 Помещение №  5.1 /28,00 кв.м/                                                                   6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.2 /20,00 кв.м/                                                                     6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.3 /25,00 кв.м/                                                                     7,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.3 /25,00 кв.м/                                                                     6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.4 /25,00 кв.м/                                                                     6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Акад. Ал. Теодоров - Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 /30,70 кв.м/                                                                   7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Хан Кубрат”,СВ

помещение № 17.1 /77,14 кв.м/                                                                   4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Лъвов мост”, подлез 4

помещение № 316.1 /40,00 кв.м/                                                                 4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Лъвов мост”, подлез 4

помещение № 316.2 /37,20 кв.м/                                                                 4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Лъвов мост”, подлез 4

помещение № 316.3 /37,00 кв.м/                                                                 4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Джеймс Баучер”, СВ

помещение № 23 /33,20 кв.м/                                                                      4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Джеймс Баучер”, СВ

помещение № 24 /666,30 кв.м/                                                                    1,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Витоша”, сев. подлез

помещение № 5 /19,80 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

 

 1. МС „Витоша”, сев. подлез

помещение № 6 /17,64 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Орлов мост”, междинно ниво

площ № 3 /27,60 кв.м/                                                                                   12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Св. Патриарх Евтимий”,

помещение № 3 /24,50 кв.м/                                                                        10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Св. Патриарх Евтимий”,

помещение № 4 /12,50 кв.м/                                                                        10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „НДК-2 и НДК”,

помещение  /8,00 кв.м/                                                                                 5,00 евро/кв.м

открита площ №11 /14.80 кв.м /                                                                  10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Медицински университет”, ИВ

помещение № 7.3 /24,50 кв.м/                                                                     12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Бул. България”, подлез

помещение № 5.3 /9,30 кв.м/                                                                       12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 11.06.2021г., всеки работен ден до 24.06.2021г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 28.06.2021г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 28.06.2021г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.