Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 7 (14,50 кв.м)                                                              10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 6 (14,00 кв.м) и                                                           10,00 евро/кв.м

прил. площ от складово помещение № 16 (21,08 кв.м)                5,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 8 (14,00 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 7 (14,00 кв.м)                                                            6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 7 (8,50 кв.м)                                                                 6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: книжарница

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 4 (8,00 кв.м)                                                             15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест.1

помещение № 1 (31,50 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Мусагеница”

помещение № 1 (25,68 кв.м)                                                            6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 10 (147,00 кв.м)                                                        4,90 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Искърско шосе” , ЮВ

помещение № 42 (22,39 кв.м)                                                          6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.2 (20,00 кв.м)                                                         6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан” , СВ

помещение № 5.1 (20,00 кв.м)                                                         6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров - Балан”, ЮВ

помещение № 23.1 (36,00 кв.м)                                                       6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС„Акад.Ал.Теодоров–Балан”,ЮВ

 помещение № 22.1 / 30,70 кв.м/                                                     7,50 евро/кв.м  

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 4 / 17,40 кв.м/                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 5 / 19,80 кв.м/                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 6 /17,64 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, югоизточен вестибюл

помещение № 1 /16,50 кв.м/                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, югоизточен вестибюл

помещение № 3 /16,40 кв.м/                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, югоизточен вестибюл

помещение № 4 /16,40 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, югозападен вестибюл

помещение № 6 /24,80 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

 

 1. МС „Овча Купел”, югозападен вестибюл

помещение № 7 /16,60 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Мизия/ НБУ”, западен подлез

помещение № 7.7 /24,70 кв.м/                                                         10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Мизия/ НБУ”, западен подлез

помещение № 7.6 /27,00 кв.м/                                                         10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел II”

помещение № 19 /22,34 кв.м/                                                          10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.

 

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 20.10.2021г., всеки работен ден до 03.11.2021г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 05.11.2021г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 05.11.2021г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.