Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТРИ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 13 /4,75 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 5 /14,00 кв.м/ със                                                                  10,00 евро/кв.м

складово помещение № 1 (4,00 кв.м)                                                         5,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 5.А /15,00 кв.м/                                                                    6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. 4. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 5.1 /15,00 кв.м/                                                                     6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 1 /8,00 кв.м/                                                                             6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 2 /8,00 кв.м/                                                                             6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 3 и № 4 /17,00 кв.м/                                                                6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 7Б /16,08 кв.м/                                                                      6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1А /11,00 кв.м/                                                                     9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 2 /114,40 кв.м/                                                                      4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: аптека

 

 1. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 2 и № 3 /18,00 кв.м/                                                             9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 4 и № 5 /10,50 кв.м/                                                             9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 3 /10,35 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Сердика”, ЗВ

помещение № 1 /19,00 кв.м/                                                                        15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Сердика”, ЗВ

открита площ /5,00 кв.м/ със                                                                       15,00 евро/кв.м

складово помещение /6,90 кв.м/                                                                  7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 6 /4,00 кв.м/                                                                          15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 5.2 /53,41 кв.м/                                                                     15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 6 /14,60 кв.м/                                                                        15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест.2

помещение № 4 /15,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.4 /18,05 кв.м/                                                                     6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Бели Дунав”

помещение № 2 /14,55 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Бели Дунав”

помещение № 5 /15,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „НДК”, подлез

помещение № 23 /25,08 кв.м/                                                                      9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „НДК”, подлез

помещение № 26 /31,79 кв.м/                                                                      9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Орлов мост”, междинно ниво

площ  № 3 /27,60 кв.м/                                                                                  12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 3 /24,50 кв.м/                                                                        10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 /12,50 кв.м/                                                                        10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „бул. България”, подлез

помещение № 5.3  /9,30 кв.м/                                                                      12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация - 80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 10.02.2021г., всеки работен ден до 24.02.2021г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 26.02.2021г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 26.02.2021г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.