Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи, втори и трети метродиаметри

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТРИ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. МС „Обеля”

павилион № 6 /17,20 кв.м/                                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 15 (8,00 кв.м)                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 12 /12,00 кв.м/                                                                      10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 13 /8,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги 

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 1 /8,85 кв.м/                                                                          15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги 

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 6 /14,60 кв.м/                                                                        15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 2 /13,50 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 4 /15,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2

помещение № 7 /11,00 кв.м/                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Младост 1”, вест. 1

помещение № 1 /54,00 кв.м/                                                                        12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 /14,36 кв.м/                                                                       6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Летище София”

складово помещение № 1 (5,40 кв.м) с                                                        12,50 евро/кв.м

открита площ (4,00 кв.м)                                                                             25,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров - Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 /30,70 кв.м/                                                                       7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „НДК”, ЮВ

помещение № 5 /23,96 кв.м/                                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Джеймс Баучер”, СВ

помещение № 24 /666,30 кв.м/                                                                      1,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 6 /17,64 кв.м/                                                                          10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша ”, южен подлез

помещение № 7 /20,10 кв.м/                                                                           10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Хаджи Димитър”

помещение № 9 /14,32/ кв.м                                                                           9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Орлов мост”, межд. ниво

площ № 2 /27,60/ кв.м                                                                                       12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Орлов мост”, межд. ниво

площ № 3 /27,60/ кв.м                                                                                       12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

Помещение № 1 /49,50 кв.м/                                                                           10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

Помещение № 3 /24,50 кв.м/                                                                            10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

Помещение № 4 /12,50 кв.м/                                                                            10,20 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „НДК-2” и „НДК”, СВ

площ № 11 /14,80 кв.м/                                                                                        10,00 евро/кв.м

помещение /8,00 кв.м/                                                                                       5,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Медицински университет”, ИВ

помещение  № 7.3  /24,50 кв.м/                                                                        12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „бул. България”, подлез

помещение № 5.3  /9,30 кв.м/                                                                           12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „бул. България”, подлез

помещение № 5.4  /9,30 кв.м /                                                                          12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е  БЕЗ ДДС.

 

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 10.11.2020г., всеки работен ден до 23.11.2020г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 25.11.2020г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 25.11.2020г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.