Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметри

Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметри

”Метрополитен„ ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметри с начална месечна наемна цена, както следва:

 

 1. МС „Обеля”

павилион № 8 (2,46 кв.м)

Предмет на дейност: по предложение на кандидата                                      11,50 евро/кв.м

(без производство на храни)       

 

 1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 8 (12,00 кв.м)                                                                                     11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги       

 

 1. МС „Люлин”, ниво „терен”

помещение № 16 (49,55 кв.м)                                                                                     7,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 18 (7,04 кв.м)                                                                                     11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги    

 

 1. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 7 (14,00 кв.м)                                                                                       7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 5.2 (21,00 кв.м)                                                                                    7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги     

 

 1. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 6 (10,50 кв.м)                                                                                       9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1 (18,00 кв.м)                                                                                       9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги    

 

 1. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 1 (36,00 кв.м)                                                                                     11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                                                                                  

 1. МС „Сердика”, ЗВ

помещение № 1 (19,00 кв.м)                                                                                     17,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата            

 

 1. МС „Сердика”, ЗВ

помещение № 2 (9,63 кв.м)                                                                                       17,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 2 (5,25 кв.м)                                                                                        17,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 3 (7,30 кв.м)                                                                                         17,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

 

 1. МС „Стадион Васил Левски”

помещение № 1 (19,30 кв.м)                                                                                     11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”

помещение № 10 (68,67 кв.м)                                                                                     9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: Аптека

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.2 (7,46 кв.м)                                                                                      7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)     

 

 1. МС „ИЕЦ Цариградско шосе”

помещение № 13 (21,80 кв.м)                                                                                     9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата                                                         

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров - Балан”, ЮВ

помещение № 23.2 (23,00 кв.м)                                                                                 7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)   

 

 1. МС „Бели Дунав”

помещение № 4 (14,15 кв.м)                                                                                     11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

 

 1. МС „Хан Кубрат”, СВ

помещение № 17.1 (77,14 кв.м)                                                                                4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „НДК”, подлез

помещение № 24.1 (16,00 кв.м)                                                                                11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата  

 

 1. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 16 (27,74 кв.м)                                                                                   11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 2 (14,40 кв.м)                                                                                      11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е  БЕЗ ДДС.

 

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 28.02.2020г., всеки работен ден до 16.03.2020г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 18.03.2020г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 18.03.2020г. на горния адрес.      

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.