Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметри

Конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметри

”Метрополитен„ ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи метродиаметър с начална месечна наемна цена, както следва:

 

 1. МС „Сливница” , ЮВ

складово помещение № 6 (54,55 кв.м) с                                                               5,00 евро/кв.м

търговска площ (10,50 кв.м)                                                                                     10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 12 (10,00 кв.м)                                                                                   10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 13 (8,00 кв.м)                                                                                      10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 14 (7,00 кв.м)                                                                                      10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност по предложение на кандидата

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 15 (8,00 кв.м)                                                                                      10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ, ниво „терен”

помещение № 17 (49,55 кв.м)                                                                                     6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 6 (12,00 кв.м)                                                                                       6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 8 (18,00 кв.м)                                                                                      6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 1. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 14 (5,00 кв.м)                                                                                      8,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. 1МС „Вардар”, ИВ

павилион № 6 (17,50 кв.м)                                                                                          6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 9 (8,00 кв.м) със                                                                                     6,50 евро/кв.м

складова площ (20,00 кв.м)                                                                                         3,25 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1.  МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 6 (10,50 кв.м)                                                                                       8,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)       

 

 1.  МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 1 (36,00 кв.м)                                                                                      10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1.  МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 2 (9,50 кв.м)                                                                                         10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Опълченска”, ИВ

помещение № 4 (9,00 кв.м)                                                                                        10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Опълченска”, ИВ

помещение № 5 (18,00 кв.м)                                                                                     10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: книжарница

 

 1. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 1 (24,30 кв.м) със                                                                             15,00 евро/кв.м

складово пoмещение (7,65 кв.м)                                                                              7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                

 

 1. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 2 (29,70 кв.м)                                                                                       15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 (без производство на храни)

 

 1. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 3 (45,00 кв.м)                                                                                        15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Сердика”, ЗВ

складово помещение (6,90 кв.м) с                                                                             7,50 евро/кв.м

открита площ (5,00 кв.м)                                                                                           15,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”

помещение № 4 (13,68 кв.м)                                                                                     8,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”

помещение № 9 (40,65 кв.м)                                                                                     8,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”, ниво „терен”

помещение № 11 (147,20 кв.м)                                                                                5,60 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”, ниво „терен”

помещение № 12 (142,50 кв.м)                                                                                5,60 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 (без производство на храни) 

 

 1. МС „Г. М. Димитров”, вест.2

помещение № 3 (12,00 кв.м)                                                                                     10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 (без производство на храни) 

 

 1. МС „Мусагеница”

помещение № 1 (25,68 кв.м)                                                                                      6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Младост 1”, вест.1

помещение № 2 (58,50 кв.м)                                                                                    12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. 28. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 (14,36 кв.м)                                                                                 6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.6 (22,33 кв.м)                                                                                  6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров - Балан”, ЮВ

помещение № 23.3 (15,50 кв.м)                                                                               7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е  БЕЗ ДДС.

 

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 07.08.2020г., всеки работен ден до 24.08.2020г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 26.08.2020г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 26.08.2020г. на горния адрес.      

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.