Конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи

Конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи

О  Б  Я  В  А     

 

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 

ПОЗИЦИЯ 1 – „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 10 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Сливница, Западен парк, Константин Величков, Сердика, Стадион ”Васил Левски”, Г. М. Димитров, Младост-1, Акад. Ал. Теодоров - Балан, Младост-3, Дружба) ОТ ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“,       

с начална конкурсна наемна цена, без ДДС, левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро за един кв.м, месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

 

ПОЗИЦИЯ 2 - „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 10 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Люлин, Вардар, Опълченска, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ф. Ж. Кюри, Мусагеница, Ал. Малинов, Бизнес парк, ИЕЦ-Цариградско шосе, Летище София) ОТ ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,

с начална конкурсна наемна цена, без ДДС левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро за един кв.м месечно, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

 

Цена на 1 бр. (един брой) Конкурсна документация за всяка от позициите – 150,00 лв. (с ДДС).

Депозитът за участие за всяка от позициите в конкурса – 40 000 лв.

 Закупуване на конкурсна документация за участие – от 13.02.2019 г. до 13.03.2019 г. вкл., всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – стая 52.

Подаване на предложенията на участниците – на горепосочения адрес до 12.00 ч. на 14.03.2019 г.

Конкурсът ще се проведе от 14.00 ч. на 14.03.2019 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., чрез Началника на съответната метростанция и Организатори „Реклама” на „Метрополитен” ЕАД.

 

Тел. за контакт: 921-20-32; 921-20-82.             

___________________________________________________________________