Търг с явно наддаване за продажба на ходови релси втора употреба

Търг с явно наддаване за продажба на ходови релси втора употреба

 

 

 

ОБЯВА

„"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД на основание Глава Шеста от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите по Протокол № 11/26.07.2023 г.

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на 7728 ± 1% килограма ходови релси тип S49 втора употреба, демонтирани поради износване

Нарязването, натоварването и транспорта, както и претеглянето им са за сметка на купувача.

- Търгът ще се проведе от 14:00 часа на 17.08.2023 г. в Административната сграда на "Метрополитен" ЕАД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 1, Заседателна зала, при:

- Начална тръжна цена - 650,00 лв./тон, без ДДС

- Депозит за участие в търга, в размер на 1000,00 лева, платим в срок до 16.08.2023 г. по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

- Начин на плащане на цената – в лева по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД.

- Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 12:00 часа на 15.08.2023 г. в Административната сграда на "Метрополитен" ЕАД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 4, стая 50, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими предварително по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД.

- Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 15.08.2023 г., срещу документ за закупена тръжна документация. За оглед тел. : 02/921 20 39 и 02/921 23 79.

- Местоположението на вещите е: Метродепо "Обеля" - гр. София, ул. "Обелско шосе" № 11.

- Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 12:00 часа на 17.08.2023 г. в Деловодството на "Метрополитен" ЕАД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 2. Телефон за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-21-51, 02/921-20-45.

- При необходимост, повторното провеждане на търга ще се състои на същото място от 14:00 часа на 21.08.2023 г.