Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. МС „Обеля”

помещение № 10 (15,92 кв.м)                                                          10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Обеля”

павилион № 5 (17,20 кв.м)                                                               10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 2 (8,00 кв.м)                                                                 10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 5 (17,50 кв.м)                                                               10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

 

 1. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 6 (10,50 кв.м)                                                            9,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 (14,36 кв.м)                                                         6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Хан Кубрат”, СВ

помещение № 17.1 (77,14 кв.м)                                                       4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Лъвов мост”, ниво „подлез-4”

помещение № 316.1 (40,00 кв.м)                                                     4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Лъвов мост”, ниво „подлез-4”

помещение № 316.2 (37,20 кв.м)                                                     4,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 4.1 и № 4.2  (39,00 кв.м)                                          6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.2 (20,00 кв.м)                                                         6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 5.3 (25,00 кв.м)                                                         6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.3 (25,00 кв.м)                                                         6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Александър Малинов”, СВ

помещение № 6.4 (25,00 кв.м)                                                         6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ

помещение № 22.1 (30,70 кв.м)                                                       6,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 6 (17,64 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 3 (24,50 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 (12,50 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮИП

помещение № 3 (16,40 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮИП

помещение № 4 (16,40 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮЗП

помещение № 6 (24,80 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮЗП

помещение № 7 (16,60 кв.м)                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 16.01.2023г., всеки работен ден до 31.01.2023г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 02.02.2023г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 02.02.2023г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.