Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. МС „Обеля”

павилион № 4 /17,20 кв.м/                                                               11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Обеля”

павилион № 7 /17,20 кв.м/                                                               11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Обеля”

павилион № 9 /3,50 кв.м/                                                                 11,50 евро/кв.м   

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 8 /12,00 кв.м/                                                            11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги                         

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ, ниво „терен”

помещение № 16 /49,55 кв.м/                                                          7,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 18 /7,04 кв.м/                                                            11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 5.2 /21,00 кв.м/                                                         10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 2 /8,00 кв.м/                                                                 10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 5 /17,50 кв.м/                                                               10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1 /18,00 кв.м/                                                            11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Сердика”, ЗВ

помещение № 2 /9,63 кв.м/                                                              18,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 3 /7,30 кв.м/                                                              18,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 5.1 /50,00 кв.м/                                                         18,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 6 /14,60 кв.м/                                                            14,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Стадион Васил Левски”

помещение № 1 /19,30 кв.м/                                                            11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Фр. Жолио Кюри”

помещение № 10 /68,67 кв.м/                                                          10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: Аптека

 

 1. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 /14,36 кв.м/                                                         6,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Бели Дунав”

помещение № 4 /14,15 кв.м/                                                            11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

 1. МС „НДК”, подлез

помещение № 24.1 /16,00 кв.м/                                                       11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 16 /27,74 кв.м/                                                          12,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 2 /14,40 кв.м/                                                            11,50 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

 1. МС „Орлов мост”, междинно ниво

площ № 3 /27,60 кв.м/                                                                       10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 3 /24,50 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 4 /12,50 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮИП

помещение № 3 /16,40 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮИП

помещение № 4 /16,40 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

 1. МС „Овча Купел”, ЮЗП

помещение № 7 /16,60 кв.м/                                                            10,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 28.04.2023г., всеки работен ден до 16.05.2023г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 18.05.2023г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 18.05.2023г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.