ВТОРА ОБЯВА - Конкурс за отдаване под наем на стационарни РИЕ в 10 бр. метростанции

ВТОРА ОБЯВА - Конкурс за отдаване под наем на Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 10 бр. метростанции

 

 

 

ВТОРА ОБЯВА

 

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

            Във връзка с постъпила жалба срещу Решение на Съвета на директорите на "Метрополитен" ЕАД по Протокол №17/07.12.2023 г., с което е открит (и обявен на 05.01.2024 г. във в-к "24 часа" и на електронните страници на Столична община и Дружеството) конкурс за отдаване под наем на обекти:

 

            ПОЗИЦИЯ 1 „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции (Сливница, Западен парк, Константин Величков, Сердика, Стадион ”Васил Левски”, Г. М. Димитров, Младост-1, Акад. Ал. Теодоров - Балан, Младост-3, Дружба) от Първи метродиаметър на Софийското метро“;

 

            ПОЗИЦИЯ 2 „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции (Люлин, Вардар, Опълченска, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ф. Ж. Кюри, Мусагеница, Ал. Малинов, Бизнес парк, ИЕЦ - Цариградско шосе, Летище София) от Първи метродиаметър на Софийското метро“.

 

            С Решение по Протокол №1/17.01.2024 г. и на основание чл. 166, ал.1 от АПК, Съветът на директорите на "Метрополитен" ЕАД спира процедурата.

 

            В зависимост от изхода на съдебното производство по жалбата, следва нова обява относно хода на процедурата.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявата е публикувана на 19.01.2024 г.