График на движение

График на движение на влаковете

Обща информация

Графикът на движение на влаковете е сезонен и ще бъде актуализиран редовно. Настоящият график важи за пролет 2020 г. (от 11.05.2020 г.)

Интервали на движение
Делничен ден
Час М1+М2 в участък: МС "Сливница" - МС "Младост 1" М2 в участък: МС "Витоша" - МС "Сливница" М1 в участък: МС "Младост 1" - Бизнес парк" М2 в участък: МС "Младост 1" - МС "Летище София"
05:00 - 06:30 6:00 12:00 12:00
06:30 - 07:30 4:00 6:00 9:00
07:30 - 09:30 3:00 6:00 6:00
09:30 - 10:30 3:30 6:30 7:00
10:30 - 16:30 4:30 9:00 9:00
16:30 - 19:30 3:30 7:00 7:00
19:30 - 20:30 4:30 7:00 8:30
20:30 - 22:00 5:30 9:00 11:30
22:00 - 22:20 6:00 12:00 12:00
Празничен ден
Час М1+М2 в участък: МС "Сливница" - МС "Младост 1"

М1 в участък: МС "Младост 1" - Бизнес парк"

М2 в участък: МС "Витоша" - МС "Сливница" и МС "Младост 1" - МС "Летище София"

05:00 - 08:30 7:00 14:00
08:30 - 09:30 6:30 13:00
09:30 - 20:30 6:00 12:00
20:30 - 21:30 6:30 13:00
21:30 - 22:30 7:30 15:00
M1 - Първи и последен влак
Метростанция “Бизнес парк“
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:23:00 05:28:30
Последен влак 22:29:30 22:36:30
Метростанция “Акад. Ал. Теодоров - Балан“
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:33:30 05:41:00
Последен влак 22:40:00 22:51:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:25:00 05:30:30
Последен влак 22:32:00 22:38:30
Метростанция “Александър Малинов“
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:31:30 05:39:00
Последен влак 22:38:00 22:49:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:27:00 05:32:30
Последен влак 22:33:30 22:40:30
Метростанция “Летище София“
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:26:00 05:27:30
Последен влак 21:19:00 21:19:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:29:00 22:34:00
Метростанция “Софийска Света гора“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:35:00 05:39:30
Последен влак 22:38:30 22:35:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:28:30 05:30:00
Последен влак 21:21:00 21:21:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:32:00 22:36:00
Метростанция “Искърско шосе“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:32:30 05:37:30
Последен влак 22:36:00 22:33:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:30:30 05:32:00
Последен влак 21:23:00 21:23:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:34:00 22:38:00
Метростанция “Дружба“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:30:00 05:35:00
Последен влак 22:34:00 22:30:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:33:30 05:35:00
Последен влак 21:25:30 21:25:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:36:30 22:40:30
Метростанция “ИЕЦ - Цариградско шосе“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:28:00 05:32:30
Последен влак 22:32:00 22:28:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:35:30 05:37:00
Последен влак 21:27:30 21:27:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:39:00 22:42:30
Метростанция “Младост III“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:26:00 05:30:00
Последен влак 22:29:30 22:26:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:38:00 05:39:30
Последен влак 21:22:30 21:30:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:41:00 22:44:30
Метростанция “Младост I“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:23:30 05:27:30
Последен влак 22:27:00 22:23:30
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:30:00 05:37:00
Последен влак 22:36:30 22:47:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:29:00 05:42:30
Последен влак 21:49:30 21:32:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:29:00 05:34:30
Последен влак 22:43:30 22:47:30
Метростанция “Мусагеница“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:21:30 05:25:30
Последен влак 22:25:00 22:21:30
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:28:00 05:35:00
Последен влак 22:03:00 22:45:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:30:30 05:44:00
Последен влак 21:51:00 21:34:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:30:30 05:36:30
Последен влак 22:45:00 22:49:00
Метростанция “Г.М. Димитров“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:20:00 05:24:00
Последен влак 22:23:30 22:20:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:26:30 05:33:30
Последен влак 22:33:00 22:44:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:32:30 05:46:00
Последен влак 21:52:30 21:35:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:32:30 05:38:00
Последен влак 22:47:00 22:50:30
Метростанция “Фр. Жолио Кюри“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:17:30 05:21:30
Последен влак 22:21:00 22:18:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:24:00 05:31:00
Последен влак 22:31:00 22:42:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:34:30 05:48:00
Последен влак 21:55:00 21:37:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:34:30 05:40:30
Последен влак 22:49:00 22:52:30
Метростанция “Стадион Васил Левски“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:14:00 05:18:00
Последен влак 22:18:00 22:15:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:20:30 05:27:30
Последен влак 22:27:00 22:38:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:38:00 05:51:30
Последен влак 21:58:30 21:41:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:38:00 05:44:00
Последен влак 22:53:00 22:56:00
Метростанция “СУ Св. Климент Охридски“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:12:00 05:16:00
Последен влак 22:16:00 22:13:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:18:30 05:25:30
Последен влак 22:25:00 22:37:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:40:00 05:53:30
Последен влак 22:00:30 21:43:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:40:00 05:46:00
Последен влак 22:54:30 22:58:00
Метростанция “Сердика“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:09:30 05:13:00
Последен влак 22:13:00 22:10:30
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:16:00 05:22:30
Последен влак 22:23:00 22:34:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:42:30 05:56:00
Последен влак 22:03:00 21:45:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:42:30 05:49:00
Последен влак 22:57:00 23:00:30
Метростанция “Опълченска“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:07:30 05:11:00
Последен влак 22:11:00 22:09:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:14:00 05:20:30
Последен влак 22:21:00 22:32:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:44:30 05:58:00
Последен влак 22:04:30 21:47:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:44:30 05:51:00
Последен влак 22:59:00 23:02:00
Метростанция “Константин Величков“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:05:30 05:09:00
Последен влак 22:09:00 22:07:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:12:00 05:18:30
Последен влак 22:19:00 22:31:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:35:30 05:46:30
Последен влак 22:07:00 21:49:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 23:01:00 23:04:00
Метростанция “Вардар“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:03:30 05:06:30
Последен влак 22:06:00 22:04:30
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:10:00 05:16:00
Последен влак 22:16:00 22:28:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:37:30 05:48:30
Последен влак 22:09:00 21:51:00
За МС "К. Величков"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:16:00 22:28:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 23:03:30 23:06:00
Метростанция “Западен парк“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:01:00 05:04:00
Последен влак 22:04:00 22:02:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:07:30 05:13:30
Последен влак 22:14:00 22:26:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:40:00 05:51:00
Последен влак 22:11:30 21:53:30
За МС "К. Величков"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:14:00 22:26:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 23:05:30 23:08:30
Метростанция “Люлин“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 04:59:00 05:02:00
Последен влак 22:02:30 22:00:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:05:30 05:11:30
Последен влак 22:12:00 22:24:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:42:00 05:53:30
Последен влак 22:13:30 21:55:30
За МС "К. Величков"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:12:00 22:24:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 23:08:00 23:10:30
Метростанция “Сливница“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 04:56:30 04:59:30
Последен влак 22:00:00 21:58:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:03:00 05:09:00
Последен влак 22:09:30 22:22:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 04:57:30 04:59:00
Последен влак 22:16:00 21:58:00
За МС "К. Величков"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:09:30 22:22:00
M2 - Първи и последен влак
Метростанция “Обеля“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:41:30 05:41:00
Последен влак 21:42:00 21:48:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:00:30 05:02:00
Последен влак 22:19:00 22:05:30
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:51:00 21:59:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:52:00 22:52:00
Метростанция “Ломско шосе“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:39:30 05:39:00
Последен влак 21:40:00 21:46:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:02:30 05:04:00
Последен влак 22:21:00 22:11:30
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:49:00 23:09:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:50:30 22:50:00
Метростанция “Бели Дунав“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:37:30 05:37:00
Последен влак 21:38:30 21:44:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:04:30 05:06:00
Последен влак 22:22:30 22:13:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:47:30 21:55:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:48:30 22:48:30
Метростанция “Надежда“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:35:30 05:35:00
Последен влак 21:36:30 21:42:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:06:30 05:08:00
Последен влак 22:24:30 22:15:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:45:30 21:54:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:46:30 22:46:30
Метростанция “Хан Кубрат“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:33:30 05:33:00
Последен влак 21:35:00 21:41:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:08:30 05:10:00
Последен влак 22:26:30 22:17:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:44:00 21:52:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:45:00 22:45:00
Метростанция “Кн. Мария Луиза“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:31:30 05:31:00
Последен влак 21:33:00 21:39:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:10:30 05:12:00
Последен влак 22:28:30 22:19:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:42:00 21:50:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:43:00 22:43:00
Метростанция “Централна жп гара“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:29:30 05:29:00
Последен влак 21:31:30 21:37:30
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:12:30 05:14:00
Последен влак 22:30:00 22:21:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:40:00 21:48:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:41:30 22:41:30
Метростанция “Лъвов мост“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:28:00 05:27:30
Последен влак 21:29:30 21:36:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:14:00 05:15:30
Последен влак 22:31:30 22:22:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:38:30 21:47:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:39:00 22:39:00
Метростанция “Сердика II“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:26:30 05:26:00
Последен влак 21:28:00 21:34:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:15:30 05:17:00
Последен влак 22:33:30 22:24:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:37:00 21:45:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:38:00 22:38:00
Метростанция “НДК“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:24:00 05:23:30
Последен влак 21:26:00 21:32:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:18:00 05:19:30
Последен влак 22:35:30 22:26:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:34:30 21:43:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:36:00 22:36:00
Метростанция “Европейски съюз“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:22:00 05:21:30
Последен влак 21:24:30 21:30:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак 05:20:00 05:21:30
Последен влак 22:37:30 22:28:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 21:33:00 21:41:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Първи Влак - -
Последен влак 22:34:00 22:34:00
Метростанция “Джеймс Баучер“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи влак 05:20:00 05:19:30
Последен влак 21:22:30 21:28:00
За МС "Витоша"   Делнични дни Празнични дни
Първи влак 05:22:00 05:23:30
Последен влак 22:39:30 22:30:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Последен влак 21:31:00 21:39:30
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Последен влак 22:32:00 22:32:00
Метростанция “Витоша“
За МС "Летище София"   Делнични дни Празнични дни
Първи влак 05:17:30 05:17:00
Последен влак 21:20:00 21:26:00
За МС "Бизнес парк"   Делнични дни Празнични дни
Последен влак 21:28:30 21:37:00
За МС "Сливница"   Делнични дни Празнични дни
Последен влак 22:30:00 22:30:00
Ресурси за сваляне