Започна тестването на Автоматичните перонни преградни врати

Тестове на АППВ

Започна тестването на Автоматичните перонни преградни врати на метростанция "Ст. Васил Левски"

На 12 август 2020 г. кметът на София Йорданка Фандъкова провери поставените на метростанция „Стадион Васил Левски” автоматични перонни преградни врати (АППВ). Тези врати служат да отделят перона и пътниците от метровлака, с което се осигурява безопасност на пътниците, предпазване от случайни (неволни) падания на пътник върху железния път, така и от умишлени слизания на хора на пътя на метровлака. АППВ гарантират една по-голяма безопасност на пътниците и висока надеждност на работа на метрото.

АППВ да са с голям отвор 10 ÷ 20 м се прилага при наличие на различни видове метровлакове с различна дължина и с различен брой врати на всяка страна. За метрото в София се състоят от два 20 метрови комплекта и един 44 метров комплект.

АППВ от този тип има в Корея, Япония, тестват се в Барселона – Испания и Стокхолм – Швеция.

Изпълнението на АППВ са в следствие на договор № 259 от 27.09.2019г., сключен между „Метрополитен“ ЕАД и Обединение „Ер Ес Де Метро София“, състоящо се от две корейски и една българска фирма.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“– Приоритетна ос 4 „Иновационни технологии“ и от Столична община.

В договора е предвидено пилотно внедряване на две метростанции, което приключва на 01.10.2020 г., и след това опция за 10 метростанции от  I-ви метродиаметър, с което се обхващат най-натоварените станции на Софийското метро.