Четвърта обява - конкурс за отдаване под наем на стационарни РИЕ

ЛОГО

Четвърта обява - конкурс за отдаване под наем на стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в метростанции от Първи метродиаметър

Ч Е Т В Ъ Р Т А   О Б Я В А

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД ПО ПРОТОКОЛ №6/17.04.2024 Г. ОБЯВЕНИЯТ НА 05.01.2024 Г., СПРЯН НА 19.01.2024 Г. И ПРОДЪЛЖЕН НА 12.04.2024 Г. (С ОБЯВИ ОТ СЪЩИТЕ ДНИ ВЪВ В-К „24 ЧАСА” И НА ЕЛ.СТРАНИЦИ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД И СТОЛИЧНА ОБЩИНА) КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ:

ПОЗИЦИЯ 1 – „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции (Сливница, Западен парк, Константин Величков, Сердика, Стадион ”Васил Левски”, Г. М. Димитров, Младост-1, Акад. Ал. Теодоров - Балан, Младост-3, Дружба) от Първи метродиаметър на Софийското метро“;

ПОЗИЦИЯ 2 – „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции (Люлин, Вардар, Опълченска, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ф. Ж. Кюри, Мусагеница, Ал. Малинов, Бизнес парк, ИЕЦ - Цариградско шосе, Летище София) от Първи метродиаметър на Софийското метро“;

 

СЕ ПРЕКРАТЯВА.

 

НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕСЛИ ДЕПОЗИТИ ЗА УЧАСТИЕ, СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Обявата е публикувана на 19.04.2024 г.