Договор за доставка на осем метровлака Шкода за първа, втора и четвърта линии на метрото в София

Договор за доставка на осем метровлака Шкода за първа, втора и четвърта линии на метрото в София

На 13.07.2023 г. в Столична община е подписан договор с един от най-големите европейски индустриални конгломерати – „Škoda“ за доставка на 8 четиривагонни метровлака. Новите влакове ще могат да се движат заедно със съществуващите влакове по линии първа, втора и четвърта на метрото в град София.

С пуска в експлоатация на новата метростанция, разположена между станции „Сливница“ и „Обеля“, ще бъде намален интервала за движение на влаковете по втора метролиния, което се налага поради нарасналия поток от пътници в пиков час. Това, заедно с  налагащото се частично намаление на интервалите на линии 1 и 4 в пиков час, ще е възможно благодарение на новите 8 влака. За да се гарантира бъдещото ефективно функциониране на първа, втора и четвърта линии, се предвижда пуска на новата станция да съвпадне с доставката на влакове.

Челните вагони пред кабината ще бъдат оборудвани с автосцепка за механичното свързване, с възможност за куплиране със съществуващите вагони от серии 81-717 и 81-740, както и с маневрените локомотиви, налични в депо „Обеля“.

Салоните на вагоните на „Шкода“ влаковете са проектирани с климатична система за комфорт на пътниците.

Вагоните на влаковете на „Шкода“ ще бъдат оборудвани със система за видеонаблюдение в салоните.

Стойността  на влаковете, съгл. проведената открита обществена поръчка, възлиза на 68,5 млн. евро. Финансиране: предложен за ОПТТИ и местно съфинансиране. Срокът на договора е 3 години: 2023 – 2026 г. Изпълнител: Шкода – Чехия.