ИНСПЕКЦИЯ НА КМЕТА НА СОФИЯ И МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ ЕТАП 1 ОТ ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ

ИНСПЕКЦИЯ НА КМЕТА НА СОФИЯ И МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ ОТ ЕТАП 1 ОТ ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ

На 19.12.2018 г. кметът на гр. София Йорданка Фандъкова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков инспектираха строителството на две от метростанците на Етап 1 от строителството на Линия 3 на метрото в София – МС „Бул. България“ и МС „Красно село“ и участъка между тях. Това е първият участък от Етап 1 с готов релсов път. Трасето и започнатите довършителни работи по двете метростанци ще бъде инспектирани с работна дрезина.

В момента се изграждат два от четирите етапа на Линия 1 на метрото, разположени в участъка „Бул. Вл. Вазов – център – ж.к. Овча Купел – жп линия София-Перник в кв. Горна Баня“ с обща дължина 12 км и 12 метростанции.

Етап 1 включва трасето „Бул. Вл. Вазов – Орлов мост – НДК – бул. България – кв. Красно село“ с дължинва 8 км и 8 метростанции, метродепо в кв. Земляне и доставка на 20 метровлака от фирма „Сименс”. Етап 2 включва трасето „Кв. Красно село – ж.к. Овча Купел – жп линия София-Перник в кв. Горна Баня“ с дължина 4 км и 4 метростанции, със срок на завършване: началото на 2020г.

До декември 2018 г. строителството на участъка от Етап 1 е изпълнено средно на около 81%, като на отделните подобекти то е различно, съобразно напредъка на работите по изграждането на тунела. Предвид голямата му дължина и възможността за изграждането на вътрешните конструкции на станциите, релсовите пътища и довършителните работи след преминаване на тунелопробивната машина през съответния участък, трасето е разделено на два пускови участъка. Първият пусков участък е с дължина 5 км и включва 5 метростанции: МС „Патриарх Евтимий”, МС „НДК”, МС „Медицинска академия”, МС „Бул. България” и МС „Красно село“. Той трябва да бъде завършен през септември 2019 г. Вторият пусков участък е с дължина 3 км и 3 метростанции: МС „Хаджи Димитър” на бул. Вл.Вазов, МС „Театрална” и МС „Орлов мост“, и следва да бъде завършен в края на 2019 г. През 2018 г. завърши строителството на депото в кв. Земляне и вече са доставени първите 12 влака. Предстои оформянето на необходимата документация за приемането на обекта от приемателна комисия.

На 5 от метростанциите от Етап 1 са изпълнени основните помещения за монтаж на оборудване и са започнати довършителни работи. В участъка, който се инспектира, е изпълнен релсовия път, част от монтажа на контактната мрежа и на оборудването. През януари ще се монтират перонните врати между влаковете и пътниците, а през февруари ще започнат монтажни работи на системите за управление. Този участък представлява Обособена позиция 1 от Етап 1, която се изпълнява от обединение между фирмите „Монолит” и „Балканстрой” с подизпълнители.

Напредъкът на Етап 2 на Линия 3 към декември 2018 г. достига 52 %.