Инспекция на работите по Разширение на метрото - Линия 3

Инспекция на работите по Разширение на метрото - Линия 3

На 25.11.2017 г. кметът на гр. София и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще направят инспекция за напредъка на Проекта за разширение на метрото в София -Етап 1 от Линия 3, включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020г.. Инспекцията ще се проведе на метростанция № 12 – на югозападния ъгъл на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Акад. Иван Гешов“

В момента се изграждат два от трите етапа на третата линия на метрото в София „Бул. Владимир Вазов – бул. Евлоги и Христо Георгиеви – Орлов мост – НДК – ж.к. Красно село – ж.к. Овча купел”, с дължина 11,6 км и 12 метростанции.

Първият етап е с дължина 7,8 км и 8 метростанции. Общата му стойност възлиза на 398 млн. евро, от които 322 млн. евро са БФП и се осигуряват от ОПТТИ 2014 – 2020 год. и 76 млн. евро местно съ-финансиране. В горните стойности е включена и доставката на 20 метровлака, с опция за автоматично управление на движението, и изграждането на ново депо за обслужване на влаковете на ул. Житница. За изпълнението му, чрез открити процедури по ЗОП, са сключени 9 (девет) договора, от които шест договора за строително-монтажните работи в т.ч. и депото за обслужване на метровлаковете, един за доставка на метросъстави и на системи за управление и два за инженер – консултантски услуги.

Строителството на по-голямата част от Етап I (7 км и 7 метростанции) започнa през януари 2016 г., а от 01.12.2016 година започна и изграждането на  станцията на бул. Владимир Вазов и на Депото за метросъставите.

Физическото изпълнение към 31.10.2017 г. е както следва:

Обособена позиция 1 –Метростанция №12 и Метростанция №14 – 49.48%;

Обособена позиция 2–Метростанция № 9 ,Метростанция № 10 и Метростанция № 11 – 57.48%;

Обособена позиция 3–Метростанция № 6 - 3 и Метростанция № 8 – 43.51%.

Обособена позиция 4 – Тунел с ТПМ – 50.04 %. Дупътните тунели с външендиаметър 9,4 м в участъка „Театър зад канала /МС6/ – Красно село /МС14/”, с дължина 7 км, се изграждат с тунелопробивна машина (ТПМ), произведена специално за сложните инженерно и хидро-геоложки условия по трасето от немската фирма Херенкнехт през 2016 г. Машината тежи 1400 тона и носи името „Витоша”. Дължината и е 86 метра, като в момента тя се намира именно на метростанция № 12, след като в месеците преди това успя да изгради 1600 м тунели. Изграждането на тунелите с въпросната машина е възможно най-сигурната и безопасна технология на строителство в централната градска част, при наличие на слаби почви и високи нива на подземните води. Средната скорост на строителство на тунела до момента е около 20 м/ден.

Участък „МС 5 /бул. Вл. Вазов/ – МС 6 /Тетър „Зад канала”/” – изпълнение 19.86% /започнат през м. 01.2017 г/.

Метродепо "Земляне" – 43.82% /започнато през м. януари 2017 г./

Изготвените от фирма Сименс (водещ партньор в обединениен „Симетро”) технически условия и проект за производството на метровлаковете, са одобрени от „Метрополитен” ЕАД през есента на 2016 г. По аналогичен начин от Сименс са изготвени и одобрени техническите проекти за системите за автоматика и управление, както и за автоматичните врати с височина 1.5 метра за отделяне на пероните на станциите от влаковете (последните са нововъведение в метрото с София за по-голяма безопасност). Започнато е производството на метровлаковете, като първият влак вече е произведен и в момента се тества за сертифициране от ТЮФ в Германия. В началото новите влакове ще се движат с машинист, а на по-късен етап само със съответна софтуерна добавка ще бъде възможно да се движат изцяло автоматично.

Очакваното завършване на Етап 1 от Линия 3 е есента на 2019 г. в т.ч. строителство, монтаж на оборудване, пусково – наладъчни работи и въвеждане в експлоатация.

Етап II е с дължина 3,8 км и 4 метростанции. Метроучастъка се изпълнява на две обособени позиции с по две метростанции и тунелите между тях. По трасето се изграждат четири подземни метростанции /МС15,16,17 и 18/. Чрез подлезна връзка от крайната станция ще се преминава под Околовръстното шосе, като тя има изходи към ж.к. Овча Купел, към кв. Горна баня и предвидената по този проект ж.п. гара на линията София – Перник.

Физическото изпълнение към 31.10.2017 г. е както следва:

Обособена позиция 1 –Метростанция №15 и Метростанция №16 – 9.5%;

Обособена позиция 2 –Метростанция №17 и Метростанция №18 – 9.98%;

Общата стойност на етапа възлиза на 102 млн. евро, от които 68,5 млн. евро са БФП и се осигуряват от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. и 33,4 млн. евро съ-финансиране.

Участъкът от Етап II следва да бъде завършен в началото на 2020 г.

Прогнозното натоварване с пътници на участъците от линията – Етап 1 и Етап 2 на Линия 3 е над 130 хил. пътн. на ден, като освен това тя прави интермодални връзки с основни входни артерии в града, с националната жп мрежа в кв. Горна Баня, а чрез първата и втората линия на метрото, прави връзка с аерогара София, Централна Ж.П. гара и Автогара София. Другите основни обществени ползи от изграждането на двата етапа на Линия 3 са: спестено време от пътувания – 35 хил.часа дневно; намаление на трафика по трасето до 25%; намаление на броя на автомабилите в движение – 14 хил. автом. дневно; намаление на изхвърляните вредни газове – над 11 хил. тона годишно.