Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти и Индустриален ж.п. клон

лого

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия и Индустриален ж.п. клон гара Волуяк – Метродепо „Обеля”- 5 км.

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ и Индустриален ж.п. клон гара Волуяк – Метродепо „Обеля”- 5 км. С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА,

КАКТО СЛЕДВА:

 

 

1. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 1 и № 2 /162,80 кв.м/                                                3,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

2. МС „Сливница”, ЮВ

помещение № 13 /4,75 кв.м/                                                            13,00 евро/кв.м

Предмет на дейност по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

3. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 5 /14,00 кв.м/                                                            13,00 евро/кв.м

със складово помещение № 1 /4,00 кв.м/                                        6,50 евро/кв.м   

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

 

4. МС „Люлин”, ЗВ

помещение № 15 /8,00 кв.м/                                                           13,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидатa

(без производство на храни)

 

5. МС „Западен парк”, ИВ

помещение № 5А /15,00 кв.м/                                                         13,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

6. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 7Б /16,08 кв.м/                                                          13,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

 

7. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 13 /8,00 кв.м/                                                           13,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги  

 

8. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 1 /8,00 кв.м/                                                                 13,00 евро/кв.м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)      

 

9. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 3 и № 4  /17,00 кв.м/                                                   13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

10. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 1 /4,00 кв.м/                                                              13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

11. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 2 и № 3 /18,00 кв.м/                                                 13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

 

12. МС „Константин Величков”, ИВ

помещение № 4 и № 5 /10,50 кв.м/                                                 13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

13. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 1А /11,00 кв.м/                                                         13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

14. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 2 /114,40 кв.м/                                                           9,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: Аптека

 

15. МС „Опълченска”, ЗВ

помещение № 3 /10,35 кв.м/                                                            13,00 евро/кв.м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

16. МС „Сердика”, ИВ

помещение № 6 /4,00 кв.м/                                                              20,00 евро/кв.м                                                     

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

17. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 1 /8,85 кв.м/                                                             20,00 евро/кв.м                                                                                                 

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

18. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 2 /5,25 кв.м/                                                              20,00 евро/кв.м                                                                                                 

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

19. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ

помещение № 5.2 /53,41 кв.м/                                                         20,00 евро/кв.м                                                                                                 

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

 

20. МС „Фр. Жолио Кюри”, ниво „терен”

помещение № 11 /147,20 кв.м/                                                          8,00 евро/кв.м                                                                                                 

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

 

21. МС „Г. М. Димитров”, вест.2

помещение № 7 /11,00 кв.м/                                                             13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: каса за комунални услуги   

 

22. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.2 /7,46 кв.м/                                                           11,00 евро/кв.м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

23. МС „Акад. Александър Теодоров - Балан”, ЮВ

помещение № 23.2 /23,00 кв.м/                                                         8,00 евро/кв.м                                                                                                  

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

24. МС „Бели Дунав”

помещение № 2 /14,55 кв.м/                                                              13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

25. МС „Бели Дунав”

помещение № 5 /15,00 кв.м/                                                                13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

26. МС „НДК”, подлез

помещение № 26 /31,79 кв.м/                                                          13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

27. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 3 /11,10 кв.м/                                                                  13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

28. МС „Хаджи Димитър”

помещение № 8 /12,07 кв.м/                                                                   13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

29. МС „Хаджи Димитър”

помещение № 9 /14,32 кв.м/                                                                    13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

30. МС „Театрална”

помещение № 1 /29,70 кв.м/                                                                     13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

31. МС „Св. Патриарх Евтимий”

помещение № 2 /24,50 кв.м/                                                                   13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

32. МС „Медицински университет”, ИВ

помещение № 7.4 /24,20 кв.м/                                                            13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

33. МС „Бул. България”

помещение № 5.1 /19,70 кв.м/                                                           14,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

34. МС „Бул. България”

помещение № 5.2 /19,70 кв.м/                                                           14,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

35. МС „Красно село”

помещение № 1 /12,00 кв.м/                                                             14,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

 

36. МС „Мизия”, западен подлез

помещение № 7.3 /22,10 кв.м/                                                         13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

37.  МС „Овча Купел II”

помещение № 32 /27,15 кв.м/                                                          13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

38. МС „Горна Баня”

помещение № 14.1 /14,80 кв.м/                                                       13,00 евро/кв.м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата 

(без производство на храни)

 

39. Индустриален ж.п. клон, гара Волуяк – Метродепо „Обеля”- 5 км.

Предмет на дейност: по предназначение                                   

     1805,00 лева – общо за обекта

 

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.

 

Цена на конкурсната документация   -  80 лв. /с ДДС/.

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 25.06.2024г., всеки работен ден до 09.07.2024г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 11.07.2024г.

Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 11.07.2024г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-21-51, 02/921-20- 45.

---

Обявата е публикувана на 25.06.2024 г.