Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти

Kонкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

”М Е Т Р О П О Л И Т Е Н„ ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 12 /12,00 кв.м/                               13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

2. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 13 /8,00 кв.м/                                 13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

3. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 2 /8,00 кв.м/                                       13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

4. МС „Константин Величков”, ИВ
помещение № 6 /10,50 кв.м/                                 13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

5. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 1 /8,85 кв.м/                                    20,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

6. МС „СУ Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 6 /14,60 кв.м/                                  20,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

7. МС „Фр. Жолио Кюри”
помещение № 9 /40,65 кв.м/                                  13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

8. МС „Г. М. Димитров”, вестибюл 2
помещение № 2 /13,50 кв.м/                                  13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

9. МС „Г. М. Димитров”, вестибюл 2
помещение № 7 /11,00 кв.м/                                  13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

10. МС „Младост 1”, вестибюл 1
помещение № 1 /54,00 кв.м/                                  13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

11. МС „Младост 3”, ЗВ

помещение № 8.1 /14,36 кв.м/                               11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

12. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 4.1 и № 4.2 /39,00 кв.м/                    8,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

13. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 5.3 /25,00 кв.м/                                8,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

14. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 6.3 /25,00 кв.м/                                8,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

15. МС „Летище София”
складово помещение № 1 /5,40 кв.м/                     36,50 евро/кв.м
с открита площ /4,00 кв.м/                                      73,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

16. МС „Хан Кубрат”, СВ
помещение № 17.1 /77,14 кв.м/                              6,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

17. МС „НДК”, ЮВ
помещение № 5 /23,96 кв.м/                                   13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

18. МС „Витоша”, южен подлез
помещение № 7 /20,10 кв.м/                                   13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

19. МС „Орлов мост”, междинно ниво
помещение № 2 /27,60 кв.м/                                   13,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

20. МС „Св. Патриарх Евтимий”
помещение № 3 /24,50 кв.м/                                    11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

21. МС „Св. Патриарх Евтимий”
помещение № 4 /12,50 кв.м/                                    11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

22. МС „Бул. България”

помещение № 5.1 /19,70 кв.м/                                 14,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

23. МС „Бул. България”, подлез
помещение № 5.4 /9,30 кв.м/                                   14,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

24. МС „Овча Купел”, ЮИП
помещение № 3 /16,40 кв.м/                                    11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

25. МС „Овча Купел”, ЮИП
помещение № 4 /16,40 кв.м/                                     11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

26. МС „Овча Купел”, ЮЗП
помещение № 5 /24,80 кв.м/                                     11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

27. МС „Овча Купел”, ЮЗП
помещение № 6 /24,80 кв.м/                                     11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

28. МС „Овча Купел”, ЮЗП
помещение № 7 /16,60 кв.м/                                     11,00 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв.м е БЕЗ ДДС.
Цена на конкурсната документация - 80 лв. /с ДДС/.
Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.
Закупуване на конкурсна документация за участие – от 26.02.2024г., всеки работен ден
до 12.03.2024г., вкл., от 10,00 ч. до 12,00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121,
”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на
80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN
- BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка - УниКредит
Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в Деловодството на „Метрополитен”
ЕАД на горния адрес до 12,00 часа на 14.03.2024г.
Конкурсите ще се проведaт от 14,00 часа на 14.03.2024г. на горния адрес.
Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за
представяне от кандидатите, са съгласно Конкурсната документация.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от
10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа чрез Началник Метростанция.
Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-21-51, 02/921-20- 45.