Пета допълнителна обява

лого

Пета допълнителна обява: КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

ПЕТА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЯВА

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 Във връзка с извънредното положение от 13.03.2020 г. в Р България:

Удължават се сроковете за участие в последно обявения на 18.03.2020 г. на електронните страници на „Метрополитен” ЕАД и на Столична община и във в. „24 часа” Конкурс за отдаване под наем на обекти:

ПОЗИЦИЯ 1 – „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 10 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Сливница, Западен парк, Константин Величков, Сердика, Стадион ”Васил Левски”, Г. М. Димитров, Младост-1, Акад. Ал. Теодоров - Балан, Младост-3, Дружба) ОТ ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“,       

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро без ДДС за един кв. м, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

ПОЗИЦИЯ 2 - „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 10 БР. МЕТРОСТАНЦИИ (Люлин, Вардар, Опълченска, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ф. Ж. Кюри, Мусагеница, Ал. Малинов, Бизнес парк, ИЕЦ-Цариградско шосе, Летище София) ОТ ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро без ДДС за един кв. м, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена на 1 (един) бр. Конкурсна документация за всяка от позициите – 150,00 лв. (с ДДС).

Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN - BG34UNCR76301039298950

BIC - UNCRBGSF

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсната документация за участие се получава при представяне на фактурата на организатора на конкурса – „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, до 20.05.2020 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.   

Депозит за участие за всяка от позициите в конкурса – 40 000 лв.

Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 22.05.2020 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 22.05.2020 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.           

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Началника на съответната метростанция и Организатори „Реклама” на „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.       

Обявата е публикувана на: 14.04.2020 г.