Проект за разширение на Линия 3 на метрото в София

Проект за разширение на Линия 3 на метрото в София, участък „МС” Хаджи Димитър” - ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка - кв. Гео Милев - ж.к. Слатина - Зала Арена армеец/Тех.парк София - бул. Цариградско шосе“

1.    Описание на проекта

Проектът за разширение на Линия 3 на метрото в София е предназначен за осигуряване на  устойчива транспортна свързаност на основните направления в града чрез реализиране на екологиченскоростен масов градски транспорт. Той включва два участъка обособени в следните лотове:

·         Лот 1 - участък МС ”Хаджи Димитър” - ж.к. Левски с дължина 3 км и 3 метростанции;

·         Лот 2 - участък ул. Шипка - кв. Гео Милев - ж.к. Слатина - Зала Арена армеец/ Техпарк София - бул. Цариградско шосе с дължина 6 км и 6 метростанции.

Столицата на Р. България, заедно с живеещите и временно пребиваващите внадхвърля 1,6 млн. население. Транспортната и екологична обстановка в града е изключително тежка и сложна. Ежедневно в него се формират големи задръствания от лични и обществени превозни средства. От една страна това води до ниски скорости на пътуванията, а от друга води до влошена екологична и транспортна обстановка в града и околностите. Поради тази причина, въпреки различните мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха, в отделни дни замърсяването в някои райони значително превишава санитарните норми. Практиката и опита в другите страни показва, че една от най- ефективните мерки се явява развитие на подземен скоростен масов метротранспорт. В контекста на зелената сделка метрото в София е един от най-големите зелени инфраструктурни проекти в Р. България.

Общата дължина на Линия 3 на метрото в София е предвидена 21 км с 21 метростанции. Строителството се извършва на 4 етапа.Със средства от ОПТТИ 2014 - 2020г през 2016 – 2020 г. се изградиха първите два участъка от Линия 3 на метрото с дължина 12 км и 12 метростанции, оборудвани с нови системи за управление и безопасност, произведени и монтирани от Сименс и нов модел влакове на същата фирма. Предвид сложните геоложки условия и слабите почви по трасето на централния участък строителството на тунелите е извършено с немска тунелопробивна машина с противоналягане в забоя.

В източна посока линията не е завършена, катоне достига до разположените в тези части на столицата големи жилищни комплекси - ж.к. Левски и ж.к. Слатина и прилежащите жилищни и административни зони.

За постигане на предвидения значителен транспортен, екологичен и социален ефект от линията, следва тя да бъде завършена, като се изградят другите й два участъка – съответно участък „ж.к. Хаджи Димитър“ -  ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка - кв. Гео Милев - ж.к.Слатина - Тех.парк/Зала Арена армеец.- бул. Цариградско шосе“. Извършването на предпроектните проучвания, изготвянето  на линейните ПУП и на идейните проекти по всички части за двата участъка през последните години е направено от Метропроект Прага и Шведската фирма Свеко, спечелили обявените за целта обществени поръчки. Тези проучвания и проектни работи са финансирани от ОП “Транспорт“ и ОП “Транспортна свързаност“.

В началото на 2021 г. по предложение на СО двата участъка  от разширението на Линия 3, са включени в План за възстановяване и устойчивост на Р. България - Стълб „Транспортна свързаност“ с оглед „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София“. По подобен начин в плановете за възстановяване и устойчивост на другите източноевропейски страни, на Португалия, Франция, Италия, Белгия, Испания и др., е включено строителство на участъци от метрополитени.

Краткото описание на двата лота, на които по специфика на строителството и териториално разположение е разделен проекта, е както следва:

Лот 1 – участък МС ”Хаджи Димитър” - ж.к. ”Левски”

Участъкът е с дължина 3 км и 3 метростанции и преминава покрай  ж.к. Хаджи Димитър, Производстена зона Хаджи Димитър, ж.к. Сухата река, кв. Левски и ж.к. Левски. Общият брой на живеещите и работещите в горепосочените части на града, съгласно ОУП, е около 70 хил. души с перспектива за нарастване над 90 хил. души.. В по-голямата си част трасето е разположено под южното платно на бул. Владимир Вазов или успоредно на него. Метростанциите са ситуирани както следва: най-близката до действащото трасе налинията – МС „Стадион Героги Аспарухов“ е разположена под южното пътно платно на бул. Вл.Вазов на кръстовището на булреварда с ул.Васил Кънчев и ул.Река Велека до едноименния стадион в кв. ж.к. Сухата река. Метростанцията има голям вход с 3 ескалатора от страната на стадиона ; следващата МС “Тракия“ е разположена източно по бул. Вл.Вазов на кръстовището му с ул. Витиня до южното платно на булеварда, като западните входове на станцията са свързани със съществуващия подлез под булеварда до ул.Слатинска река и ще обслужват плътнозастроените части с жилищни блокове на ж.к.Сухата река и ж.к.Левски, а северния  и източния вход ще обслужват съответно индустриалната зона и жилищните райони  около ул.Рилска обител; МС „Вл.Вазов“ е разположена под северното платно на бул. Вл.Вазов в района на кръстовището му с ул..Станислав Доспевски между ж.к.Левски В и ж.к.Левски Г. След метростанцията има 180м изтеглител с 4 коловоза, над които е разположен буферен паркинг за автомобилите, навлизащи от източната част на столицата по бул. Вл.Вазов.

 

Лот 2- участък„ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена Армеец/Тех парк София-бул. Цариградско  шосе”

Участъкът е с дължина 6км и 6 метростанции  и преминава през плътнозастроените квартали - кв.Гео Милев, ж.к. Слатина, ж.к. Хр.Смирненски, Зала Арена Армеец с капацитет 18 хил.души и новия Тех Парк София с перспективен брой работни места от над 40 хил. души, кв. Полигона и ж.к.Младост. Съгласно предвижданията на ОУП по трасета на участъка живеят или работят над 110 хил. души с тенденция към перспективно нарастване.

Пълната информация за тези разширения можете да намерите тук.