Стартира работата на тунелопробивната машина за Линия 3

Стартира работата на тунелопробивната машина за централния участък на Линия 3 на метрото в София

На 27.02.2017 г. с официална церемония е даден старта на работата на тунелопробивната машина, която ще изгради 7 км от общо 8-километровия централен участък от Линия 3 на метрото в София. На събитието присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, заместник министърът на транспорта Любомир Хазжийски, ръководителят на Представителството на ЕК за България Огнян Златев,  посланикът на Германия в България Детлеф Лингеман, председателят на УС на "Доуш Иншаат ве Тиджарет" АД, водещ партньор на обединението, изпълнител на участъка, Гюнюл Талу, представител на фирма „Херенкнехт”, производител на машината, Мартин Херенкнехт, председателят на СОС Елен Герджиков и др.

Машината беше произведена през есента на 2016 г. специално за условията на Проекта за разширение на Софийското метро, от водещата в тази област немска компания „Херенкнехт" („НЕRRENKNEСНТ") в Шванау, Германия. Дължината й, заедно със съпътстващото оборудване, е над 180 м, а диаметърът — 9.4 м. Тежи 1200 тона, а заедно със съпътстващото оборудване – над 1400 тона.  Тя ще изгради тунелите между станциите, като ще премине последователно през 6 метростанции от централния участък от Линия З на метрото. За целта основната част от конструкцията на всички метростанции трябва да бъде готова и набрала проектна якост преди пристигането на машината на съответната метростанция. Очаква се машината да изгради метротунелите от 7 км трасе и да бъде разглобена и извадена от изходна шахта до метростанцията на театър „София" в края на 2018 година.

Първият етап е с дължина 7,8 км и 8 метростанции и включва трасето от бул. Вл. Вазов през центъра до кв. Красно село, доставка на метросъстави и депо. Общата му стойност, след приключване на тръжните процедури и сключването на изпълнителските договори възлиза на 398 млн. евро в т.ч. 20% местно съфинансиране и 15% финансиране от НФ. Строителството на по-голямата част от Етап I (7 км и 7 метростанции) започна през януари 2016 г., а от 01.12.2016 г. започна и изпълнението на последната станция на този етап (при бул. Владимир Вазов) и на депото за обслужване на метросъставите.

Физическото изпълнение на етапа към 31.01.2017 год. е 21.12 %.

Втори етап е с дължина 3,8 км и 4 метростанции и включва трасето от кв. Красно село до ж.к. Овча Купел, Околовръстното шосе и ж.п. линията София –  Перник в кв. Горна Баня. Метроучастъкът ще се изпълнява на две обособени позиции с по две метростанции и тунелите между тях. По трасето се изграждат четири подземни метростанции /МС15, 16, 17 и 18/. От крайната станция, чрез топла връзка ще се достига до изградения подлез за пресичане на ж.п. линия София – Перник към квартал Горна баня, а така също и до новата ж.п. спирка, строителството на която е предмет на този етап. Общата стойност на етапа възлиза на 102 мил. евро, от които 68,5 мил. евро са Безвъзмездна финансова помощ (БФП) и се осигуряват от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 год. и 33,4 мил. евро се осигуряват от Столична община за съ-финансиране.

Началото на строителството е предвидено за месеците април – май 2017 г. и следва да бъде завършен през есента на 2019 г.