Търг с явно наддаване за продажба на релси, стрелкови части и алуминиеви врати, извадени от употреба в метротрасето и метростанциите

Търг с явно наддаване за продажба на релси, стрелкови части и алуминиеви врати, извадени от употреба в метротрасето и метростанциите

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД на основание Глава Шеста от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите по Протокол № 5/12.04.2024г.

О Б Я В Я В А

           

     Търг с явно наддаване за продажба на:

 

  1. 142,180 тона, от които  127,640 тона ходови релси тип S49 и  14,540 тона   

              стрелкови части, втора употреба

  1. 3,4 тона алуминиеви врати, втора употреба

             

              демонтирани поради износване и негодност за ползване в метрото

 

  Нарязването, натоварването, измерването и  транспорта  са за сметка на купувача.

 

- Търгът ще се проведе от 14:00 часа на  09.05.2024 г. в Административната сграда на "Метрополитен" ЕАД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 1, Заседателна зала, при:

 

        - Начална тръжна цена              -  650,00 лв./тон, без ДДС (за ходови релси тип S49)

                                                      -  450,00 лв./тон, без ДДС (за стрелкови части)

                                                      -  1750,00 лв./тон, без ДДС (за алуминиеви врати)

         - Депозит за участие в търга   -  3000,00 лв. (за ходови релси тип S49)

                                                       -  700,00 лв.   (за стрелкови части)

                                                       -  600,00 лв. (за алуминиеви врати),

          платим в срок до 08.05.2024г. по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД:

 

IBAN - BG34UNCR76301039298950 

BIC - UNCRBGSF  

Обслужваща банка - УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

 

- Начин на плащане на цената – в лева по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД.

 

- Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 12:00 часа на 07.05.2024 г. в Административната сграда на "Метрополитен" ЕАД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 4, стая 50, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими предварително по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД.

           

            - Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 07.05.2024 г., срещу документ за закупена тръжна документация. За оглед тел. : 02/921 20 39 и 02/921 23 79.

 

            - Местоположението на вещите е: Метродепо "Обеля" - гр. София, ул. "Обелско шосе" № 11.

 

- Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 12:00 часа на 09.05.2024 г. в Деловодството на "Метрополитен" ЕАД - гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 2. Телефон за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-21-51, 02/921-20-45.

 

- При необходимост, повторното провеждане на търга ще се състои на същото място от 14:00 часа на  13.05.2024 г.