Вестник на Метрото

Централният участък от 8 км на новата Ли- ния 3 вече е изграден на 60%. Строителството на отсечката с 8 станции от бул. „Владимир Вазов” през центъра до „Крас- но село” започна през пролетта на 2016 г. Вто- рият етап на проекта е с изпълнение на дейност- итеот20%.Тойстартира година по-късно и пред- вижда изграждането на трасе от 4 км през кв. „Овча купел” до околов- ръстното шосе при кв. „Горна баня”. Влаковете по новата линияот12станциии12 км ще бъдат пуснати на три етапа. През септем- ври2019 г. ще бъде отво- рен за движение участъ- кътот5станцииотПопа до кв. „Красно село“. До два месеца след това ще заработят и станциите от Орлов мост до бул. „Владимир Вазов“. Пла- новетеса заКоледадого- дина да отворят врати и последните 4 станции в кв. „Овча купел”. „Близо 3 км. тунел е изградила вече про- бивната машина. От на- чалото на април тя ще потегли от Медицинска академия към станц- ция „НДК”. Това заяви кметът Йорданка Фан- дъкова, която направи инспекция на изграж- дането на новата Ли- ния 3 при строящата се станция „Медицинска академия” на ул. „Св. Георги Софийски”. На проверката присъства- ха още министрите на транспорта и на околна- та среда и водите Ивай- ло Московски и Нено Димов, изпълнителният директор на „Метропо- литен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев и ръководителят на Упра- вляващия орган на ОП „Транспорт и транспорт- на инфраструктура“ Галина Василева. „Из- пълнението на третата линия се движи в гра- фик”, изтъкна по време на проверката кметът Фандъкова. Планове- те са до есента да бъде освободено наземното движение в участъка около Александровска болница, а работата да продължи на подасфал- тово ниво. „Надявам се и в следващия програ- мен период да използ- ваме средства от кохези- онните фондове на ЕС. Имаме подкрепата на цялото правителство”, увери кметът. Още по темата на стр. 2 Издание на „Метрополитен” ЕАД - София, брой 6, април - юни 2018 г. СОФИЙСКОТОМЕТРО Подземната железница вчера, днес и утре Президентът на Сърбия Александър Вучич за метрото: Много е лепо! на стр. 3 на стр. 2 Софийското метро стана инфраструктурен проект на десетилетието 8отстанциитепоноватаЛиния3 са готовина60%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ0MDY=