Разширение на метрото Етап 1

Разширение на метрото Етап 1, 4
Разширение на метрото Етап 1, 1
Разширение на метрото Етап 1, 2
Разширение на метрото Етап 1, 3

Разширение на метрото Етап 1

Първият етап от проекта за разширение на метрото в София, включен в ОП "Транспорт”, включва трасето „Надлез Надежда - Централна ж.п. гара - пл. Св. Неделя - НДК - бул. Черни връх” с дължина 6,4 км и 7 метростанции.

Финансирането на етапа се извършва по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на ОП "Транспорт" от ЕФРР. Безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР възлиза на 157 млн. евро със съфинансирането от Столична община в размер на 25 % от стойността на етапа. Апликационната форма за кандидастване за финансиране заедно с Анализ „Ползи и разходи” са одобрени от Европейската комисия през 2009 г. Окончателното приключване на етапа след приемането му от Държавната приемателна комисия в края на август е извършено през октомври 2012 г. като с това етапът е приключен физически и финансово.

Строителството на участъка започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 31.VІІІ.2012 г. То включва изграждане на конструкциите на тунелите и метростанциите, архитектурно оформление на станциите, реконструкции и възстановяване на засегнатата градска инженерна инфраструктура, доставка и монтаж на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото, в т.ч. 3 системи за транспортна автоматика и безопасност, 3 диспечерски системи, комуникационни системи, санитарно-технически системи и други, т.е пълен инженеринг.

Предвид сложните геоложки и хидрогеоложки условия по трасето и преминаването под съществуващи съоръжения, в т.ч. под действащите тунели на Линия 1, под подлези, Лъвов мост, изискването да не се спира изцяло движението около строителните площадки, да се съхранят в максимална степен археологичните находки в ЦГЧ и други са наложили за изграждането на тунелите и метростанциите да се прилагат сложни конструктивни и технологични решения, някои от които уникални.

Тунелите в участъка „Надлез Надежда - бул. Патриарх Евтимий” с дължина 3,8 км и 4 метростанции са двупътни с вътрешен диаметър 8,43 м, изпълнени със специално произведена за условията на метрото в София тунелопробивна машина (херметизиран хидрощит) на немската фирма „Херенкнехт”.

Оборудването е от водещи световни фирми като Сименс, Ериксон, Тисен и др. Метростанциите са изпълнени по индивидуални архитектурни решения.

Свързани статии