Технологии и методи на строителство

Технологии и методи на строителство

При строителството на метрото в София са прилагани и се прилагат следните методи на строителство:

Технологии и методи на строителство-1

а/ Открит способ в укрепени котловани и в котловани с откоси съответно в зависимост от наличието на сгради в близост до трасето или наличието на свободни пространства за изкопаването на котловани с откоси. В тези котловани се изграждат конструкциите на метростанциите или на тунелите, след което те се засипват и се възстановява повърхността над тях. В изградените по този начин съоръжения се извършва монтаж на оборудването и архитектурно довършителните работи. Прилагат се предимно масивни укрепвания с голяма коравина, което позволява строителството да се извършва в непосредствена близост до съществуващи сгради и съоръжения без да се застрашава тяхната цялост. В отделни случаи тези укрепвания са решени като част от носещата конструкция на метростанциите и тунелите. По подобен начин са строени първите метростанции от участъка пл. Св. Неделя - ж. к. Люлин и три от станциите от пл. Св. Неделя до ж. к. Младост. Приложен е и на част от станциите от Линия 2 – “Лъвов мост”, “НДК”, “Европейски съюз”, “Дружба” и др.

Технологии и методи на строителство-2

б/ Милански метод. Този метод се прилага, когато се налага по-бързо възстановяване на повърхността над съоръженията на метрото. Последователността на строителство е следната: По направлението на бъдещите стени на конструкциите на станциите и тунелите се изграждат шлицови стени без да се разработва общ котлован. Върху тези шлицови стени се изпълняват покривните плочи на тунелите или на метростанциите. След това при възстановено движение над станциите или тунелите се извършват изкопните работи под защитата на покривните плочи и се изграждат останалите конструкции на съоръженията. Този метод е прилаган при строителството на част от станция "Жолио Кюри" и "Г. М. Димитров" и на част от тунелите в съседство с тези станции. На Линия 2, с оглед минимализиране на времето за спиране или ограничаване на движението по основни улици, този метод е приложен на станции "Княгиня Мария Луиза", "Централна ж.п. гара" и "Джеймс Баучер" под бул. Черни връх в кв. Лозенец, а така също за съоръженията за смяна на посоката на движение на влаковете след нея, както и за метростанция „Витоша”. С оглед на все по-натоварения трафик в София по-голямата част от новоизграждащите се станции се строят именно с Милански метод.

в/ Щитов метод. Механизираният щитов метод се прилага за изграждане на тунелите в централната градска част, където тунелите са със значителна дължина и поради наличието на археологични находки и с оглед избягване на разкриването на изкопи със значителна дължина на големи булеварди. Той представлява механизирано разработване на почвите в челото на стоманен цилиндър наречен щит и монтиране на тунелна конструкция под защитата на този цилиндър в задната му част. Машината се придвижва от система хидравлични крикове, запъвани в готовата тунелна конструкция в задната част на щита. Поради значителната дълбочина на тунелите този метод е прилаган за участъка „пл. Св. Неделя - Стадион В. Левски”, както и за участъка „Пътен възел Надежда - ул. Хан Аспарух” преди бул. Патриарх Евтимий. Поради разполагането на тунелите под нивото на подземните води и на двата участъка са предвидени щитове с хидравлична забойна камера с противоналягане в забоя. Това позволява да се предотвратят сляганията на терена над тунелите и негативните последици за разположените над тях сгради. В момента методът се прилага и при строителстрвото на централния участък от Линия 3 от Малък градски театър „Зад канала” до Красно село (кръстовището на ул. Житница с бул. Цар Борис III).

г/ Нов австрийски тунелен метод (НАТМ). Този метод се прилага ефективно на участъци със значително заложение от терена и ограничен воден приток. При него на части се разработва малък участък от забоя, върху него се полага първична конструкция /облицовка/ от армиран торкрет и на определено разстояние зад него се армира и с торкрет или специален преместваем кофраж се бетонира вторична конструкция /облицовка/ на тунела.
Методът е прилаган за връзката на метростанцията на стадион В. Левски и тунела под бул. Драган Цанков пред националното радио. Поради спецификата на геоложките условия, дълбоките подземни води и значителната дълбочина на заложение на тунелите от втория метродиаметър в участъка под бул. Черни връх от хотел "Хемус" до бул. "Дж. Баучер" строителството им е извършено по Нов австрийски метод. В последствие с него е изпълнен и тунелът до следващата станция по Линия 2 – МС „Витоша”, както и някои обекти от Линия 3 – тунела от Малък градски театър „Зад канала” до бул. "Владимир Вазов" и част от трасето в кв. "Овча купел".

д/ Модифициран НАТМ. Разработването на почвите и изграждането на конструкцията на станциите, изграждани по този метод, се извършва на 5-6 етапа. Характерно е за по-сложни геоложки и хидрогеоложки условия и по-значителна дълбочина (около 22 - 24 м), както и необходимост от по-голямо напречно сечение (21 м).
Чрез този метод е изпълнен един от най-трудните обекти от изпълнените досега участъци –метростанция „Сердика” от втора линия. С оглед запазване на археологическите находки, разкрити при изкопните работи за станцията, проектът й е актуализиран и перонният участък е изграден по модифицирания вариант на Новия австрийски тунелен метод. Напречното сечение на станцията е 258 м2 и е едно от най-големите в Европа. То е от сводов тип с широчина на свода 21 м и височина 16 м. Поради големия размер на напречното сечение, неблагоприятните геоложки условия и обилното количество подземни води, изграждането му е едно от най-сложните строителни мероприятия, прилагани в нашата практика.
Метростанцията от Линия 3, ситуирана на "Орлов мост", е също много сложна и се изгражда по този метод – от централна шахта с размери 30 х 20 м. Южно от станцията тунелите на метрото на Линия 3 преминават под действащите тунели на Линия 1, поради което дъното на метростанцията е разположено на значителна дълбочина от 26 м. Станцията ще е свързана с действащата метростанция „СУ Св. Кл.Охридски”.

Свързани статии

Етапи