Безопасност в метрото - ескалатори и асансьори

Безопасност в метрото - ескалатори и асансьори

Инструкции за безопасност на пътниците в метрото - използване на асансьорите, къде да стоим на ескалаторите...

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – гр. София

ПРАВИЛА

ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСКАЛАТОРИ И ПОДВИЖНИ ПЪТЕКИ

 

Моля следвайте посочените по-долу правила, когато се качвате на ескалатори и подвижни пътеки:

 • Не се движете с бастуни, проходилки, колички и други съоръжения на колелца (изключения правят съоръженията, специално пригодени за пазарски колички);
 • Не пътувайте боси или с разхлабени връзки на обувките;
 • При ескалаторите винаги гледайте в посока на движещите се стъпала и се качвайте само когато стъпалата пътуват в правилната посока;
 • Качвайте се и слизайте много внимателно, бъдете особено предпазливи, ако носите лещи;
 • Дръжте децата здраво с едната ръка;
 • Ако носите малки пакети, придържайте ги здраво с едната ръка;
 • Хванете се за подръчната лента в момента, в който стъпите върху ескалатора или подвижната пътека;
 • Внимавайте стъпалата или страничните части да не закачат свободните краища на дрехите Ви;
 • Не използвайте ескалатор, който не работи в момента, за стълбище;
 • Не използвайте ескалатор с цел да транспортирате товари;
 • Ако не се чувствате комфортно, когато се движите с ескалатора, по-добре използвайте асансьора.

 

Моля следвайте посочените по-долу правила при придвижване с ескалатори и подвижни пътеки:

 • Стойте в центъра на стъпалото на ескалатора с лице напред;
 • При движение с подвижни пътеки, стоящите неподвижно пасажери трябва да стоят плътно вдясно и да дадат възможност на тези, които се движат, да ги задминат отляво;
 • Пазете краката си от страничните елементи;
 • Дръжте се здраво за подръчната лента;
 • Не оставяйте чантата си или пакетчета на перилата;
 • Внимавайте с подвижните пътеки - не се разсейвайте с околните гледки;
 • Не се навеждайте над подръчната лента и настрани;
 • Не тичайте;
 • Не сядайте никога на стълбите на ескалатора, на подвижната пътека или на подръчната лента;
 • Родители, уверете се, че децата Ви се движат правилно.

 

Моля следвайте посочените по-долу правила при слизане от ескалатори и подвижни пътеки:

 • Слезте своевременно;
  • Не проявявайте колебание;
  • Веднага напуснете зоната за слизане – не спирайте, за да си говорите с някого или да се оглеждате. Зад Вас може да има и други слизащи.