Безопасност в метрото - на пероните

Безопасност в метрото - на пероните

 

Инструкции за безопасност на пътниците в метрото - уведомявaне при забравен багаж, жълта ограничителна линия...


 

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – гр. София

 

УКАЗАНИЯ

ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА МЕТРОТО

 

УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,ЗА ВАШАТА И НА ОСТАНАЛИТЕ ПЪТНИЦИ БЕЗОПАСНОСТПРИ ПОЛЗВАНЕ НА МЕТРОТО Е НЕОБХОДИМО:

 

НА ВХОДОВЕТЕ/ИЗХОДИТЕ НА СТАНЦИИТЕ

 • да се задържат „летящите” врати при преминаване така, че да не се травмират идващите отзад пътници.

В АСАНСЬОРИТЕ/ПЛАТФОРМИТЕ

 • да се изпълняват указанията в кабините;
 • да се използват разговорните устройства при аварийно спиране.

НА ЕСКАЛАТОРИТЕ/ПОДВИЖНИТЕ ПЪТЕКИ

 • да се стои от дясната страна, с лице по направление на движението, като се придържа за подръчната лента;
 • да се преминава от лявата страна, като се придържа за подръчната лента;
 • да се повдигат личните багажи при качване и слизане;
 • да не се задържа при изхода;
 • да се държат малките деца за ръка или на ръце;
 • да се следят децата, да не допират с ръце неподвижните части.

НА ПЕРОНИТЕ

 • да не се преминава ограничителната линия на края на перона до пълното установяване на влака;
 • да не се пречи на слизащите пътници от вагоните, след спирането на влака;
 • да се слушат и изпълняват съобщенията по високоговорящата уредба на станцията и от влака;
 • да се прекрати качването във вагоните на влака, след началото на съобщението за затваряне на вратите и/или мигащи червени светлини над вратите на вагоните.

ВЪВ ВАГОНИТЕ

 • да се слушат и изпълняват съобщенията по високоговорящата уредба на влака;
 • да не се обляга на вратите на вагоните;
 • да не се пречи на слизащите и качващите се пътници;
 • да се държи за приспособените за това места във вагоните на влаковете;
 • да се прекрати слизането от вагоните, след началото на съобщението за затваряне на вратите;
 • да се запази спокойствие при принудително спиране на влака в тунела и да се изпълняват указанията на машиниста на влака, давани по високоговорящата уредба.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕТРОТО

СЕ ЗАБРАНЯВА:

 • да се влиза в станциите в нетрезво състояние, а така също и в състояние на наркотично или токсично опиянение;
 • да се създават ситуации, които пречат на движението на пътническия поток;
 • да се сяда на стълбите или на подръчната лента на ескалатора/подвижната пътека, да се допира до неподвижните части, да се опира или оставя багаж на подръчната лента;
 • да се бяга на вестибюлите, стълбите, ескалаторите/подвижните пътеки, пероните и преходите на станциите;
 • карането на велосипеди, ролкови кънки или други подобни транспортни и спортни средства;
 • самоволното проникване в кабините на влаковете, служебните помещения на станциите, тунелните участъци, зад вратите в края на пероните и зад поставени постоянни или временни заграждения;
 • да се слиза на коловозите или да се ходи по тях;
 • да се преминава от единия на другия перон на станциите със странични перони, пресичайки през коловозите;
 • да се създават условия за отваряне на вратите на вагоните по време на движение на влака или насилствено да се пречи на тяхното отваряне или затваряне на станциите.

УВЕДОМЕТЕ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА МЕТРОТО

И ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ТЕХНИТЕ УКАЗАНИЯ В СЛУЧАИТЕ НА:

 • падане на човек или предмети на коловозите на станциите;
 • инциденти и злополуки на станциите, преходите и във вагоните на влаковете;
 • пожар, задимяване или други извънредни ситуации на станциите, преходите и във вагоните на влаковете, застрашаващи живота на пътниците или движението на влаковете;
 • откриване на безнадзорни предмети и вещи на станциите, преходите или във вагоните на влаковете.