Превозни документи

Превозни документи за метрото

Превозни документи за метрото в София

ВАЖНО: НОВИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ОТ 01.01.2023 г.

Карта за еднократно пътуване с метро

Цена: 1,60лв.

Картата се издава от Автомат за превозни документи на входовете на метрото или от касиер в каса на „Метрополитен” ЕАД и се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Картата може да бъде използвана за вход в метрото до 60 минути след момента на издаването й.

Електронната карта за 10 еднократни пътувания – за метро се спира от продажба от 01.01.2023г., като заредената карта може да бъде използвана в срок до 31.03.2023г.

Краткосрочни превозни документи в сила от 01.01.2023 г.:

  • Билет 30 плюс (билет, позволяващ пътуване с прекачвания в рамките на първите 30 минути) – цена 1.60 лв. (може да се зареди в електронна карта (Sofia City Card или Ultraligh) или да се заплати с банкова карта на валидатор в превозно средство или на бариерите за вход на метро. Позволява комбинирани пътувания с наземен транспорт и метро. 30-те минути започват да текат от първата успешна валидация. В рамките на тези 30 мин. пътник може да ползва повече от две превозни средства, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да се валидира във всяко! Последната извършена валидация в рамките на 30 минути предоставя възможност пътникът да завърши своето валидирано пътуване без ограничение във времето, до края на маршрута.
  • Билет 60 плюс (билет, позволяващ пътуване с прекачвания в рамките на първите 60 минути) – цена 2.20 лв. (може да се зареди в електронна карта (Sofia City Card или Ultraligh). Позволява комбинирани пътувания с наземен транспорт и метро. 60-те минути започват да текат от първата успешна валидация. В рамките на тези 60 мин. пътник може да ползва повече от две превозни средства, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да се валидира във всяко! Последната извършена валидация в рамките на 60 минути предоставя възможност пътникът да завърши своето валидирано пътуване без ограничение във времето, до края на маршрута.
  • Еднодневна/дневна карта - цена 4 лв. (може да се зареди в Sofia City Card или Ultraligh) и да се комбинира с билет 30 плюс или 60 плюс.
  • 24 часова карта, вкл. нощен транспорт – цена 6 лв. (може да се зареди в Sofia City Card или Ultraligh и да се комбинира с билет 30 плюс или 60 плюс). Валидността на картата започва от съответния час и ден на закупуване.
  • 72 часова карта, вкл. нощен транспорт - цена 15 лв. (може да се зареди в Sofia City Card или Ultraligh и да се комбинира с билет 30 плюс или 60 плюс). Валидността на картата започва от съответния час и ден на закупуване.

 

* За пътуване в метрото важат и всички абонаментни карти за цялата градска мрежа, издадени от „Център за градска мобилност” ЕООД. Електронните карти за ЦГМ се валидират на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото.

 

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (obshtini.bg)

График на движение на влаковете