Ред и условия за пътуване

Извлечение от Наредба за реда и условията за пътуване с градски транспорт

УСЛОВИЯ  ЗА ПРЕВОЗ  НА ПЪТНИЦИ  В МЕТРОПОЛИТЕНА

Чл. 8.   (1) Превоз на пътници с обществения градски транспорт се извършва срещу редовен превозен документ.

             (2) Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.

Чл. 9. (1) Пътник с редовен превозен документ е застрахован за "Злополука на пътниците в обществения градски транспорт".

Чл. 10. (1) Картата или електронната карта за еднократно пътуване е редовен превозен документ след:

 1. като се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход за метрото. Картата за еднократно пътуване може да бъде използвана за вход в метрото до 30 минути след момента на издаването й;
 2. таксуване на пътуването от електронна карта за десет еднократни пътувания на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото;

Чл. 13. (1) Пътуващите с редовен превозен документ имат право да превозват в превозните средства на обществения градски транспорт:

 1. безплатно два броя ръчен багаж.
 2. безплатно - детска количка с дете или количка, която се ползва от лице с увреждания.
 3. количка без дете или без лице с увреждания се таксува с карта за еднократно пътуване за наземен транспорт/ еднократната превалидирана хартиена карта за наземен транспорт; еднократна превалидирана хартиена карта за метро, издадена от оператор в каса на територията на метростанцията или билетен автомат на територията на метростанцията.
 4. безплатно - велосипед на обозначените и технически обезопасени места в пътническия салон на превозното средство, когато не го замърсява и неотнема предимство на пътуващите при условията на т. 2, в следните случаи: а) в последния вагон на метровлак в метрото в делнични дни до 07.00 и след 20.00 часа, а в почивни и празнични дни – целодневно.
 5. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство:

а) безплатно - котка, куче или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка;

б) куче, регистрирано съгласно изискванията на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на Столична община, при следните условия:

- с редовен превозен документ за домашния любимец - с допълнително закупен някой от следните видове превозни документи: билет 30 плюс, билет 60 плюс, билет за еднократно пътуване за системата на метро, билет за еднократно пътуване, продаван от водач;

- собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето;

- да го води на къс, неразтеглив повод и с намордник, или в подходящ транспортен кафез. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета - водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи;

6. безплатно - ски с щеки поставени в "ски сак", сноуборд, скейтборд, сноуборд шейна, индивидуално електрическо превозно средство с не повече от две колела в сгънато състояние или детски велосипед с помощни колела при условие, че не създават неудобство на другите пътници;

7. безплатно - велосипед, превозван на велобагажник или в багажно отделение в автобус, трамвай, тролейбус или електробус, само когато са оборудвани за целта и не се замърсява превозното средство. Качването и свалянето на велосипеда се извършва на първа и последна спирка от маршрута.

(2) Отговорността за превозвания багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им, се носи от пътника.

Чл. 18. (1) При пътуване с превозните средства на обществения градски транспорт пътниците са длъжни да спазват разпоредбите на настоящата наредба, както и:

 1. да притежават редовен превозен документ при превоза и при слизането си в района на спирката на наземния транспорт или в платената зона на метрото;
 2. да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите с персонализирани електронни карти да показват документ за самоличност при поискване;
 3. при констатирано нарушение и отказ за закупуване на карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците, да слязат от превозното средство на следващата спирка и да предоставят на контролните органи лична карта/личен паспорт за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

(2) В превозните средства на обществения градски транспорт не се допускат за превоз:

 1. лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или са в нарушение на чл. 19;
 2. лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
 3. лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
 4. предмети, които могат да причинят повреда или да замърсят превозното средство;
 5. запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;
 6. предмети, преносът на които е забранен със закон;
 7. предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;
 8. живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци, освен при условията на чл. 13, ал. 1, т. 5 от наредбата.

Чл. 19. На пътуващите с обществен градски транспорт се забранява:

 1. да се качват или слизат от превозното средство, когато превозното средство е все още в движение, както и преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
 2. да изхвърлят отпадъци и нарушават обществения ред;
 3. да причиняват повреда на превозните средства, автоматите за продажба на превозни документи и валидаторите;
 4. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
 5. да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
 6. да пушат, включително електронни цигари и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
 7. да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;
 8. да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ;
 9. да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане от метровлака;
 10. да слизат на релсите в метротунелите и трамвайните трасета, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал;
 11. да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници;
 12. да извършват всякакви други забранени със закон действия.

Чл. 34. При покупката/зареждането на превозен документ лицето има право на възражение за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума (ресто) само в момента на покупката/зареждането.