Вестник на Метрото

4 „Метрото е най-големият транспор- тен и екологичен проект за София, който видимо проме- ня облика му.“ Това заяви столичният кмет Йорданка Фан- дъкова по време на церемонията по по- вод 20 г. от пускане- то в експлоатация на първия участък на Западния радиус на метрото. Тържест­ вото се състоя в из- точния вестибюл на станция „Констан­ тин Величков, къ- дето на 28 януари 1998 г. за пръв път е пуснато метрото. Тогава пътниците са използвали станци- ите от „Сливница” до „Константин Ве- личков”. Да уважат празника дойдоха зам.-министърът на транспорта Ангел Попов, ръководите- лят на Представи- телството на Евро­ пейската комисия в България Огнян Зла- тев, бивши кметове и настоящи зам.-кме- тове, общински съ- ветници, инвестито- ри и строители. „Имаме 40 км ме- тро, 2 готови линии и сме на средата на третата. Вълнуващо е 20 г. след пускане- то на първия участък да отчетем един от най-важните факти, че метрото не спира да се разраства. За мен това е най-ва- жното от първия ден, в който станах кмет. От самото начало за- явих ясно, че метро- то ще продължи да се развива и се на- дявам всички да ми- слят така. Благодаря от сърце на премие- ра Бойко Борисов, на всички бивши кме- тове и правителства, работили за метрото, на строителите, про- ектантите, архитек­ тите и на човека, благодарение на кой- то отбелязваме тази годишнина достой- но – ръководителя на „Метрополитен” ЕАД проф. Стоян Братоев”, подчерта кметът Фандъкова. Метрото е най-го- лемият транспортен проект на столицата, който според Евро- пейската комисия вече е в топ 10 на най-добрите про- екти, финансирани с евросредства. То заема 34% от транс- портната мрежа в София. Помага да се спестяват около 75 000 тона вредни емисии годишно. С построяването на третата линия се оч- аква спестяването на вредни емисии да нарастне на около 90 000 тона годишно. „Първи да оста- вят автомобилите си имат желание хората с достъп до метрото. Затова нашата цел е Метрото не спира да се разраства 20 години по-късно Дует „Ритон“ вдигна настроението на публиката с песента „Джалма” Фото: Гео Калев Кметът благодари на всички предшественици и правителства, допринесли за изграждането на метрото. На трибуната зад нея застанаха ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев ( отляво на дясно), зам.-министър Ангел Попов, водещите Надя Обретенова и Драгомир Драганов и проф. Стоян Братоев.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ0MDY=