Обща информация

Обща информация за Метрополитен София-1
Обща информация за Метрополитен София-2

Обща информация за Mетрополитен София

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Метрополитенът е собственост на Столична община и обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро, в София. Основното му предназначение е осигуряване на бърз и безопасен превоз на пътниците.

СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Строителството на метрото се извършва на базата на Технико-икономически доклад, приет с решение на Министерски съвет и над 10 други решения и постановления на Министерския съвет и на Народното събрание на Република България, а така също на редица решения на отделни министерства и на Столичния общински съвет. За реализирането на обекта със специално решение на Министерски съвет е създадена фирма „Метрополитен” ЕАД за инвеститорска дейност по проектирането и строителството на метрото и експлоатация на изградените участъци за извършване на превоза на пътници.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор, избран от състава на Съвета на директорите.

ИСТОРИЯ И ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СОФИЙСКОТО МЕТРО

Столицата на Република България София е един от древните градове в Европа с хилядолетна история. През втората половина на миналия век, когато населението му достига 500 хил. жители, започва застрояване в периферните части на града. През последните десетилетия се изграждат големи жилищни комплекси, значително отдалечени от центъра, някои от които с население над 100 хил. души. Вследствие на това и на значителната миграция на населението през последните 15 - 20 години, заедно с временно пребиваващите в града, по неофициални данни, живеещите в столицата надхвърлят 1,6 млн. жители.

Поради изчерпаната пропускателна способност на уличната мрежа и нарасналата интензивност на движението ежедневие за града са големите задръствания по основните транспортни направления. Това води до изключително ниски скорости на придвижване в пиковите часове, които с масовия градски транспорт са едва около 10 км в час.

Вследствие нарасналото население на града, всеки ден от периферията към центъра и обратно се образуват големи пътнически потоци, достигащи от 15 до 30 хил. пътника в час в едно направление. Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направленията на най-големите пътнически потоци, както и транспортните и екологични проблеми на града са наложили по тези направления да започне изграждането на метро в  София. Съгласно приетия от Министерския съвет на РБългария Технико-икономически доклад за метрото и одобрения със закон Общ устройствен план на столицата Генералната схема за развитие на линиите му предвижда да бъде с три диаметъра с разклонения в периферията, с обща дължина 75 км и 69 метростанции и с възможност за нарастване до 80 км. В крайния етап на реализация софийската подземна железница ще превозва около 1 млн. пътника дневно.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЕТРОТО В СОФИЯ И НА ГЕНЕРАЛНАТА СХЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕГОВИТЕ ЛИНИИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДОКЛАД СА:

БРОЙ МЕТРОДИАМЕТРИ (ЛИНИИ) 

- 3 бр. /с отклонения на някои от линиите в периферията на града/ 

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ЛИНИИТЕ

- 75 км с 69 метростанции, в т. ч.:

ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР (ЛИНИЯ 1) ж.к. Люлин - Летище

- 32 км с 26 станции

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР (ЛИНИЯ 2) кв. Лозенец - ж.к. Обеля

- 22 км с 22 станции

ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР (ЛИНИЯ 3) кв. Овча Купел - ж.к. В. Левски

- 21 км с 21 станции
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИИТЕ - 1000 м.
ПРЕВОЗНА СПОСОБНОСТ - 50 хил. пътника/час
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ - 80 км/ч
МЕЖДУРЕЛСИЕ - 1435 мм
ЗАХРАНВАНЕ – С ПРАВ ТОК ЧРЕЗ КОНТАКТНА РЕЛСА (ЛИНИЯ 1 И 2) И ПАНТОГРАФ (ЛИНИЯ 3) - 825 V
МИНИМАЛЕН ИНТЕРВАЛ НА ДВИЖЕНИЕ - 3 мин.
БРОЙ ПРЕВОЗВАНИ ПЪТНИЦИ НА ДЕН, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МРЕЖАТА - около 1 млн. пътн./ден
ДЯЛ В СИСТЕМАТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ, СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ЛИНИИ - 60 % /с отклоненията/

Проектирането и строителството на първата и втората линия е изпълнено предимно от български фирми, като за тунелите на голяма част от втора линия (в централния участък) е използвана тунелопробивна машина на водещата немска фирма „Херенкнехт”, специално разработена за нашите геоложки условия. Оборудването на основните системи за управление и функциониране в по-голямата си част е от водещи световни фирми като Сименс, Ериксон, Елин, Алкател, Отис, Капш и др. С вносна елементна база от български фирми е изпълнено диспечерското управление на метрото, като софтуерното обезпечаване е изпълнено от български фирми.

Архитектурните решения на метростанциите в градовете, където има метрополитени се налагат като основни елементи на урбанизираната градска среда. Те представляват най-характерните и запомнящи се части на метрото и обикновено отразяват времето, в което се строи съответния участък или характерни особености на района, през който преминава трасето. Макар оформлението на станциите да представлява едва около 2,5 – 3 % от стойността на обекта, именно те оказват естетическо въздействие върху пътниците, създават уют и оформят образа на метрото. Поради тази причина оформянето на метростанциите е извършено по оригинални индивидуални проекти на съвременни архитектурни решения.

След проведен ресертификационен одит през ноември 2016 г. TUV Rheinland InterCert Kft. удостоверява със сертификат Регистрационен номер TRBA 100 0690, че “Метрополитен”ЕАД е внедрило и прилага Система за управление на качеството с област на приложение експлоатация на Метрополитена на гр.София и инвеститорска дейност (организиране проучването, проектирането, изграждането и инвеститорски контрол на новите метроучастъци) отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Срокът на валидност на този сертификат е от 30.11.2016 до 29.11.2019 г.

Свързани статии

Новини и статии