Разширение на Метрото Етап 2

Разширение на Метрото Етап 2, 1
Разширение на Метрото Етап 2, 2
Разширение на Метрото Етап 2, 3
Разширение на Метрото Етап 2, 4
Разширение на Метрото Етап 2, 5
Разширение на Метрото Етап 2, 6
Разширение на Метрото Етап 2, 7
Разширение на Метрото Етап 2, 8

Разширение на метрото Етап 2

Финансирането на ІІ Етап, включено в ОП „Транспорт”, се извършва с безвъзмездна финансова помощ от Кохезионен фонд - 200 000 000 евро. Има и 20% местно съфинансирането от Столична община, осигурено чрез заем от ЕИБ.

За осигуряване на връзка на участъка, финансиран от ОП”Транспорт” (І Етап), с депото в кв.Обеля, където се обслужват и ремонтират влаковете, и на бърз и ефективен транспорт за ж.к. Надежда, ж.к. Свобода, ж.к. Толстой и кв. Връбница с общо население над 120 хил.души, е прието трасето „ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – Пътен възел Надежда” да бъде обособен като Лот 1 от Етап ІІ от „Проект за разширение на метрото в София”. За целта и с оглед необходимостта от паралелно строителство на този участък с участъка от трасето, включено в Етап І от Проекта, Столична община е осигурила изпреварващо финансиране на участъка и през 2010 г. е започнато строителството на трасето „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда - Пътен възел Надежда” с дължина 4,16 км. От тях 1,3 км са открити на естакада, а  2,86 км подземни. Три от метростанциите от участъка са подземни, а крайната е на естакада.

За задоволяване на рязко нарасналите потребности от ефективен и сигурен транспорт на населението от териториите на големите ж.к. Младост и ж.к. Дружба, разположени в югоизточната част на града, през 2009 г. започна строителството на участък „ж.к. Младост І – ж.к. Младост ІІІ – бул. Цариградско шосе”. Той е част от участъка от ж.к. Младост І до Летище София, включен в ОП”Транспорт” 2007-2013 г. Дължина му е 2,5 км, има 2 подземни метростанции и представлява Лот 2 от Етап ІІ на проекта.

Строителството на Лот 2 на Етап ІІ, включващ участъка „ж.к. Младост 1 – бул. Цариградско шосе”, започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 25.04.2012 г.

Строителството на двата участъка включва изграждането на конструкциите на метростанциите и тунелните участъци, доставка и монтаж на оборудване на системата за управление и функциониране и подвижен състав за тях. 

Оборудването на участъците от Етап ІІ е от водещи световни фирми (Сименс, Балфор Бити, Ериксон и др.)

Свързани статии