Разширение на Метрото Етап 3

Разширение на метрото Етап 3-1
Разширение на метрото Етап 3-2
Разширение на метрото Етап 3-3
Разширение на метрото Етап 3-4
Разширение на метрото Етап 3-5
Разширение на метрото Етап 3-6
Разширение на метрото Етап 3-7
Разширение на метрото Етап 3-8

Разширение на Метрото Етап 3

(ЕТАПЪТ Е ОДОБРЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕЗ ХІІ 2012 г. И ЗАПОЧВА ПРЕЗ І ПОЛУГОДИЕ НА 2013 г. ЗАВЪРШЕН: ЛОТ 1: 02.04.2015 г. и ЛОТ 2: 08.05.2015 г. )

Реализацията на ІІІ Етап, Лот 1 - участък “бул.”Цариградско шосе” – Летище София” и Лот 2 – участък „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” с обща дължина 7,7 км. и 7 метростанции е извършено с финансиране от ОП”Транспорт” по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”. Безвъзмездната финансова помощ от ОП „Транспорт” е на стойност 110 000 000 евро, в това число 93 млн. евро ЕФРР и 17 млн. евро национално съфинансиране.

Етап ІІІ представлява продължението на първи метродиаметър от бул. Цариградско шосе, през ж.к. Дружба до Летище София, както и продължението след МС Младост І в ж.к. Младост І по бул. Ал. Малинов до Бизнес парка в Младост 4. Участъкът   "ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” е изцяло подземен с дължина 2,7 км. и 3 метростанции. Участъкът „бул. Цариградско шосе – Летище София” е с дължина 5 км и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена.

Разширение на Линия 2 от МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша"

На 1 август 2014 г. започва строителството на участъка от разширението на Линия 2 на столичното метро от метростанция "Джеймс Баучер" по продължението на бул. "Черни връх" до ул. "Сребърна". Този участък включва трасе с дължина 1.3 км и една подземна метростанция - с изходи на кръстовищата на бул. "Черни връх" с ул. "Хенрих Ибсен" и ул. "Сребърна" и с ул. "Филип Кутев" (бъдещ бул. Тодор Каблешков".

Стойността на участъка възлиза на 21,9 млн. евро. Реализиран е чрез Оперативна програма "Транспорт” на две фази – в Програмен период 2007-2013 г. е Фаза 1, а в Програмен период 2014-2020 г. е заложена Фаза 2. Столична община е осигурила изпреварващо финансиране в рамките на съфинансирането на участъка.

Свързани статии