Метростанция "Александър Малинов"

Въведена в експлоатация на 8 май 2015 г.

Местоположение и архитектурно оформление

МС „Александър Малинов” е ситуирана между ж.к. Младост 2 и ж.к. Младост 3 под пътното платно на бул. Ал. Малинов в участъка между бул. Андрей Ляпчев и улиците Св. Киприан и Филип Аврамов. Тя е с два вестибюла с входове, разположени в тротоарите на бул. Ал. Малинов в близост до кръстовищата му с двете улици.

Концепцията за интериорното оформление на МС  "Ал. Малинов" е подчинена на идеята за пресъздаване на стилизирана среда. Вместо обичайните дизайнерски похвати на естетизиране на затворено подземно пространство, тук се използва живописно-графична аналогия и знакови кодове на горски пейзаж. Художественото решение, без реалистична имитация, чрез подобна стилизация, придава усещане за чиста балансираност на цвят и форма.

Архитект: Ирена Дерлипанска

Свързани статии