Scheme

Scheme

Operating metro

Operating metro

Metro map

Metro map

Metro map

Gallery and virtual tour
Gallery and virtual tour
Gallery and virtual tour

Gallery and virtual tour

Gallery and virtual tour in Sofia metro. Browse photos from metro stations or take a virtual tour.