За граждани

Информация

Нашата компания се грижи да има ясни и пълни указания за използване на услугите, издаваните карти, графика и линиите. Запознайте се с актуалния график на движение и превозните документи, които можете да използвате в Софийското метро.

График на движение

График на движение

Графикът на движение на влаковете е сезонен и се актуализира редовно. Настоящият график важи за есен/зима 2023 г. (от 09.2023…

Превозни документи

Превозни документи

Хартиени и електронни карти могат да се закупят от всички билетни каси на метростанциите. * За пътуване в метрото важат…

Ред и условия за пътуване

Извлечение от Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община

Безопасност в метрото - във влака

Безопасност в метрото - във влака

Инструкции за безопасност на пътниците във влаковете на метрото - забранено е облягане на вратите, какво да правим при спиране…

Безопасност в метрото - ескалатори и асансьори

Безопасност в метрото - ескалатори и асансьори

Инструкции за безопасност на пътниците в метрото - използване на асансьорите, къде да стоим на ескалаторите...

Безопасност в метрото - на пероните

Безопасност в метрото - на пероните

Инструкции за безопасност на пътниците в метрото - уведомявaне при забравен багаж, жълта ограничителна линия...

    Схема на действащите участъци от метрото в София