Развитие

Разширение на Софийското метро-1
Разширение на Софийското метро-2

Етапи

От 2009 г. след включване в ОП "Транспорт" чрез преобладаващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз с местно съфинансиране е започнато изпълнението на мащабен „Проект за разширение на метрото в София”. Той включва изграждане на Линия 2 и значително разширение на Линия 1 на Софийското метро. Разделен е на три етапа. Първите два етапа са завършени на 31.08.2012г.

Общата дължина на двата първи етапа възлиза на 13 км с 13 метростанции. С това общата дължина на линиите на метрото след завършването на тези етапи през 2012 г. възлиза на 31 км с 27 метростанции и приблизителен брой превозвани пътници над 280 хил. пътн. дневно. От 2013г. започна изпълнението на трети етап от проекта, което беше завършено на 02.04.2015 г. (разширение на Линия 1 до летището с дължина 5 км с 4 станции) и на 08.05.2015 г. (разширение на Линия 1 до Бизнес парка в ж.к. Младост 4 с дължина 3 км и 3 станции).

История на развитието на метрото

История на развитието на метрото

История на развитието на Софийското метро.

Технологии и методи на строителство

Технологии и методи на строителство

При строителството на метрото в София са прилагани и се прилагат следните методи на строителство.

Проекти

Проекти

    Информация